Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Large storage vessels containing hydrogen

En kunskapsöversikt om vätgaslager

Vätgaslagring är en av hörnstenarna för vidareutveckling av en svensk vätgasinfrastruktur. Vätgas kan användas som ett flexibelt energilager under både långa och korta perioder samt i stor och liten skala, bland annat för att balansera förnybar elproduktion och för fordonsdrift. 

Det övergripande målet för projektet är att bidra till att stärka kunskap och kompetens i Sverige kopplad till olika tekniker och system för lagring av vätgas. Arbetet inkluderar även fördjupad beskrivning och analyser av olika tekniker och system för lagring (material, anslutningar, kringkomponenter, livslängd, tekniska prestanda, komprimering, etc). Lagringsteknikerna för vätgas som är i fokus är exempelvis:

  • Trycksatta kärl
  • Lagring av flytande väte
  • Vätgasledningar (pipeline)
  • Bergrum
  • Lagring i ammoniak
  • Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC)

Genomförandet är uppdelat i fyra arbetspaket som löper parallellt under hela projekttiden och består av:

  1. Sammanställning och syntetisering av tillgänglig kunskap för olika lagringstekniker
  2. Analys och utvärdering av systemverkningsgrad, systemkostnader och systemnyttor
  3. Analys av regelverk, standarder och tillståndsprocesser
  4. Identifiering av kunskapsluckor och forskningsfrågor som behöver utforskas framåt

Sammanfattning

Projektnamn

Kunskapssammanställning vätgaslager

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

1 800 000 kr

Partner

Sweco, KTH, DNV, IVL

Finansiärer

Energiforsk

Projektmedlemmar

Gustav Green

Kontaktperson

Gustav Green

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 62

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.