Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar

I detta projekt utreds möjligheter att framställa drop-in-biodrivmedel från en delström av det totala svartlutsflödet i sulfatmassabruk. Projektets fokus är framställning av bensinkomponenter, där det idag finns färre alternativ än för förnybar diesel. Detta kan ge bidrag till omställning av transportsystemet även på relativt kort sikt och inom ramen för reduktionsplikten. Olika teknikspår studeras baserat på 1) ligninförvätskning/vätebehandling, och 2) svartlutsförgasning/katalytisk syntes.

Genom att använda endast en del av svartluten kan bruk som begränsas av återvinningskapaciteten öka sin massaproduktion. Detta projekt utvärderar både biodrivmedelsproduktionen
(kostnader, effektivitet, växthusgaser, produktionspotential, teknikmognad) och effekter i massabruket av avlastad sodapanna, och har industrideltagare från både massa- och affinaderiindustri. Gynnsamma resultat kan öka drivkrafterna för investering i massabruksintegrerad produktion av drivmedel med hög växthusgasprestanda.

Sammanfattning

Projektnamn

Drop-in-bränslen från svartlut

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Bedöma effekter på massabruket genom processintegrationsstudier. Bedömning av potentialer samt tekno-ekonomisk bedömning

Projektstart

Varaktighet

21 månader

Partner

Luleå Tekniska Universitet, SunCarbon, Södra Skogsägarna, Preem, Smurfit Kappa

Finansiärer

Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.