Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Smältspunna textilfibrer

DoubleBio - Biobaserade och bionedbrytbara textilier

Projektet DoubleBio verkar för att utveckla en textilfiber som är biobaserad och biologiskt nedbrytbar i hav och mark.

Fibern kommer att anpassas för användning i nonwoven-textilier för engångsbruk såsom jordbrukstextilier, emballage, våtservetter, blöjor och ansiktsmasker.

Textila engångsprodukter går sällan till materialåtervinning eftersom de är svåra att samla in och dessutom svåra att tvätta inför återvinning. Vidare är dessa produkter vanligen baserade på onedbrytbara fossilbaserade polymerer som polypropen och polyester. I Sverige återvinns mycket genom energiåtervinning, i många europeiska länder är deponi vanligare [1]. En del av dessa produkter hamnar i avlopp, natur och hav.

I detta projekt vill vi därför utveckla ett textilt material där fossilbaserad råvara ersätts med biobaserad råvara. Dessutom strävar vi efter att textilen ska vara biologiskt nedbrytbar för att undvika nedskräpning och mikroplaster samt möjliggöra kompostering.

 

[1] https://www.cewep.eu/municipal-waste-treatment-2019/

Sammanfattning

Projektnamn

DoubleBio

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Två år och tre månader

Partner

Skarp Engineering AB, Gaia Biomaterials AB, Björkemar Construction & Consulting BCC AB, Tenowo GmbH

Finansiärer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Anja Lund

Kontaktperson

Anja Lund

Forskare

+46 73 066 27 61

Läs mer om Anja

Kontakta Anja
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.