Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
DIP websharecloud

DIP - Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem

Projektet utvecklar metoder anpassade för att SMF-företag ska kunna använda 3D-skannade digitala tvillingar för effektiv och exakt utveckling och installation av automationssystem.

Syfte och mål 

System- och linjebyggare har stort behov att minska kostnader, tidsåtgång och problem när de modellerar, utformar och installerar produktionsutrustning. Med teknik och arbetssätt för 3D-skanning av produktionsanläggningar kan en digital tvilling av produktionssystemet enkelt skapas och sedan användas för utformning av layout, 3D-geometri, programmering, och för installation och kalibrering. Projektets mål är att utifrån state-of-the-art-arbetssätt för stora företag utveckla metoder anpassade och användbara för små och medelstora företags förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat 

Projektet tar fram en metodik för att små och medelstora företag (SMF) ska kunna skapa digitala tvillingar av sin produktionsmiljö och en webbaserad miljö för enkel lagring och åtkomst av dessa. Dessutom utformas en metodik för layoutplanering, 3D-konstruktion och robotprogrammering i den digitala tvillingen. En väsentlig del är metodik för installation och justering så att den fysiska installationen blir som den modellerade digitala tvillingen. Effekten är att även SMF får del av fördelarna med 3D-skanning. Därmed kan utrustning installeras snabbare, med ökad kvalitet, färre fel och minskade kostnader.

Sammanfattning

Projektnamn

DIP

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning och forskning

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

10,6 milj kr

Partner

RISE, Chalmers, ATS, GIAB, Volvo Cars, Parker Hannifin, Plastal, KB Components, Blomdahls, Plamex, 3ButtonGroup, Siemens Industrial Software, Summ Systems

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Per Gullander

Kontaktperson

Per Gullander

Forskare

Läs mer om Per

Kontakta Per

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Digitalisering inom industrin

Digitalisering som verktyg för industrins produktivitetsutveckling och omställning till mer hållbara processer och affärsmodeller. Tillämpningar av Industri 4.0 och datadrivna arbetssätt för en mer smart industri med konkurrenskr…
Projekt

Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala teknike…
Tjänst

Design av digitaliserings- och automationsprojekt

En viktig faktor för framgångsrika digitaliserings och automationsprojekt är en bra specifikation av vad 'framgångsrik' innebär - innan projektstart. Vi erbjuder stöd vid design och initiering av digitaliserings och automationspro…
Berättelse

Dags att digitalisera

Att digitalisera sin verksamhet är ofta en stor utmaning - särskilt för små- och medelstora företag med mindre resurser. RISE kunskapsplattform Dags att digitalisera är en stor hjälp på vägen för den som vill påbörja sin omvandlin…
Projekt

Move to 4.0 - Din väg till Smart Industri/Industri 4.0

Idag möter många företag utmaningen hur de skall röra sig mot Industry 4.0. I projektet Move to 4.0 har flera ledande europeiska forskningsinstitut samlats för att bidra med stöd och expertis inom Smart industri. Vi söker nu föret…
Område

Produktion och tillverkning

Morgondagens fabrik ska utöver nyproduktion i stora volymer kunna göra unika skräddarsydda produkter och tillverka av återvunna komponenter och material. Ett exempel är när begagnade produkter återtillverkas till en kvalitet som m…