Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitaliseringens möjligheter för vindkraften

Digitalisering kan definieras som användning av data och digital teknik för att förbättra effektivitet, skapa insikter och utveckla produkter och tjänster. Digitalisering skapar nya och flera möjligheter för vindkraften. Ett internationellt forum för samarbete effektiviserar och accelererar det arbetet. RISE deltar för Sveriges räkning.

IEA Wind TCP Task 43 – Digitalisering

Visionen är utnyttja vindkraftens fulla potential och värde genom digital utveckling.

Uppdraget består i att agera som en katalysator för digital omställning genom att driva samarbeten inom och utanför vindkraftens områden för att leverera kunskap, rekommendationer, standarder och verktyg inom nyckelområdena data, kultur och samarbete.

Målet är att definiera vad som menas med vindkraftens digitalisering; beskriva det nuvarande läget och praxis inom vindenergisektorn; identifiera och prioritera möjligheter till mervärde genom ytterligare digitalisering; och lära av och bygga vidare på liknande arbeten i andra sektorer för att utveckla metoder och rekommendationer för framgångsrik digitalisering.

Mer information om Task 43 finns på dess hemsida https://iea-wind.org/task43/.

Digitalisering i ett framtida flytande vindkraftverk. Image credit: NREL graphics team

Syfte och mål

Syftet med RISE deltagande är att förstå och kommunicera digitaliseringens utmaningar med vindkraftens aktörer i Sverige samt sprida resultaten från Task 43 tillbaka relevant aktörer i Sverige. Det uppnås genom att delta arbetet inom Task 43 med framtagning och sammanställningar av aktuella FoU-resultat och ”best practices”, publikationer och föredrag.

Utmaningrna

Baserat på observationer och intervjuresultat har tre stora utmaningar för digitaliseringen av vindenergibranschen identifierats:

  1. Data – skapa ett ramverk med FAIR-data, se nedan.
  2. Culture – koppla samman människor och data för att främja innovation.
  3. Coopetition – möjliggöra både samarbete och konkurrens mellan organisationer.

Dessa utmaningar bildar en cykel som kombinerar processen av införandet av tekniska förändringar och antaganden kring ny teknik. I denna cykel skapas tillgängliga data, som sedan används som grund för innovationer som kan nå marknaden. Det resulterar i mer data som blir tillgängliga och cykeln upprepas. 

Arbetet har resulterat i en vetenskaplig artikel ”Grand challenges in the digitalisation of wind energy”, https://wes.copernicus.org/preprints/wes-2022-29/ 

Lösningar

En del av lösningen stavas förenklat FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) data. Om data är FAIR innebär det att en maskin, i de flesta fall en dator, kan hitta data, få tillgång till data, bearbeta data och återanvända bearbetad data för vidare bearbetning, information och beslut. Mer konkret handlar Task 43 om att:

  • Ta fram internationella standarder för format på data och metadata så att vindkraftsdata från olika källor har ett homogent utseende.
  • Öka tillgängligheten på data, dels genom att etablera och skapa förutsättningar för handelsplatser där data kan utbytas, dels genom att sprida information om tillgänglig data.

Utöver data behövs metoder och algoritmer utvecklas för att bearbeta den till ett relevant beslutsunderlag. Exempelvis kan ökad grad av digitalisering och användning av AI skapa möjligheter till mera träffsäkra produktionsprognoser.

Effekter

Genom deltagande i ett internationellt IEA-nätverk kan RISE medverka till förbättringar inom digitalisering på vindkraftsområdet. Deltagandet medför kunskapsöverföring mellan svensk industri och internationell forskning. I ett större sammanhang bidrar projektet till att stärka konkurrenskraften för förnybar energi och säkerställa att ny energiproduktion kan bidra till att stärka och stabilisera elnätet.

Kommande evenemang

På torsdag den 8 februari 2024 kommer RISE att presentera arbetet på ett webbinarium som Forskningscentret Swedish Wind Centre, SWC, arrangerar. Välkomna!

Rapport som sammanfattar arbetet i Task 43 fram till december 2023

Sammanfattning

Projektnamn

Digitalisering inom vindkraft

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Utförare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

800 000 SEK

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
17.Genomförande och globalt partnerskap
Anders Wickström

Kontaktperson

Anders Wickström

Senior Projektledare

+46 10 516 67 02

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.