Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering och AI för energibesparing inom industrin

Projektet är ett strategiskt projekt för att skapa ett nätverk och samarbete mellan svenska industrier med internationella motsvarigheter i IEA-IETS för att dela kunskap och riktlinjer om digitalisering, AI och relaterade teknologier för energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläpp i branschen.

Digitalisering har rönt stort intresse inom industri och forskning, både nationellt och internationellt. Därför har IEA, IETS beslutat att starta ett annex, ett större internationellt samarbete, mellan ledande organisationer i IETS-länderna. Vidare så har ”ExCo” i IEA, IETS beslutat om den första uppgiften i det internationella arbetet inom digitalisering.

Den första uppgiften IEA, IETS beslutat om syftar till att främja kunskap och utveckling av digitalisering, artificiell intelligens och relaterad teknik för att förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan hos utpekade energi- och växthusgasintensiva industrier. Det syftar till att samla ett nätverk av akademiska laboratorier, forskningslaboratorier, IT-leverantörer och processindustrins intressenter för att samarbeta om hur ett informerat beslutsfattande som är relevant för de utvalda sektorerna kan skapas.

Denna uppgift syftar till att stimulera införande- och digitaliseringsteknik för förbättrad energieffektivitet och minskning av växthusgasutsläpp i processindustrin genom:

  • Att skapa en internationell nätverks- och informationsinfrastruktur för intressenter att utbyta kunskap inom digitaliseringsteknik
  • Att underlätta gemensam utveckling av ny kunskap och expertis inom digitalisering
  • Att stödja och påskynda införandet av digitaliseringsmetoder inom den energiintensiva processindustrin.

Från Sverige bildas ett konsortium med ett antal organisationer, det strategiska innovationsprogrammet PiiA och värdorganisationen RISE. Konsortiet bidrar till innovationsprogrammets mål om:

  • Hållbar industri
  • Portföljanalys och spridning av resultat
  • Internationalisering

För att uppnå dessa mål och anpassa sig till IETS XVIII-målen samarbetar det svenska konsortiet med internationella jämlikar inom:

  • Metoder och tillämpningar av digitala tvillingar
  • Lärdomar och värdeskapande genom digitalisering
  • Färdplaner för implementering av digitalisering

Resultaten av aktiviteterna ska kommuniceras till konsortiemedlemmarna och andra intressenter genom seminarier och workshops som planeras av PiiA och RISE.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mehrzad Lavassani

Kontaktperson

Mehrzad Lavassani

Project Leader/Senior Researcher

+46 73 081 46 75

Läs mer om Mehrzad

Kontakta Mehrzad
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.