Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering av samhälle och skola

För att utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan och nyttja möjligheterna med digitaliseringen genomförs forskningsprojektet IoT hubb skola, i ett unikt samarbete mellan RISE, fem skolhuvudmän, Microsoft och Stockholms Universitet.

Syfte och mål

Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom
tre parallella processer;

  • ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik
  • interaktiv testning och analys
  • utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan
     

Utmaning

Vi står mitt uppe i en kraftig digitalisering av samhälle och skola. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Skolan präglas idag av att information och data inte fullt ut samlas in eller används för att fatta beslut om verksamheten.
 

Lösning

“Sakernas internet” (Internet of Things eller bara IoT) innebär möjligheter att förstå allt fler processer i skolan med hjälp av data, samt att aggregera och jämföra resultat på många nivåer med andra verksamheter. Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag.

Effekt

Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag.

Sammanfattning

Projektnamn

IoT hubb skola

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

25 Mkr

Partner

Kungsbacka kommun, NTI-Gymnasierna, Lidingö Stad, Skellefteå kommun, Västerviks kommun, Stockholms Universitet

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla