Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital aktivitetskatalog för Västra Götalandsregionen

Vi människor rör alldeles för lite på oss trots att samhället har stor kännedom om alla hälsorisker och utökade kostnader det innebär. Västra Götalandsregionen vill tillgängliggöra alla aktiviteter som finns idag som inspirerar till rörelse genom att samla dem i en digital katalog som på sikt kan bidra till en mer jämlik hälsa för alla invånare.

Forskningen visar på ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och stora hälsovinster. Mer fysisk aktivitet påverkar hjärnfunktioner som minne och koncentration positivt, skyddar mot depression och demens. Vidare minskas risken för många av våra vanligaste sjukdomar som högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, typ 2 diabetes, fetma, tjocktarms- och bröstcancer men även fall och benbrott. Vi får inte heller glömma hur viktigt det är att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom det i sig är en riskfaktor för ohälsa även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva. Men trots att många av oss har denna kännedom är det utmanande att få fler människor idag att röra på sig. Det kan finnas många hinder till detta såsom, okunskap, sämre socioekonomiska förutsättningar, lägre utbildningsnivå och inkomst, språkliga barriärer, låg motivation och starka beteendemönster som behöver förändras bla. 

Huvudmålet med detta projekt är att ta fram en regionalt webbaserad aktivitetskatalog som är användarvänlig och tillgänglighetsanpassad, med syfte att göra det enklare för invånarna i Västra Götaland att hitta aktivitet utifrån individens intresse och i olika aktörers regi; offentlig, privat, ideell och på egen hand. Katalogen ska vara lättillgänglig och attraktiv för alla, med särskilt fokus på barn och unga, personer med utländsk bakgrund, personer med olika funktionsnedsättningar samt personer som annars är ovana att söka på internet. ​Ytterligare målgrupper att ta hänsyn till är; personer som i sitt yrke jobbar med levnadsvanor och lotsar sina patienter/klienter/elever/deltagare/besökare vidare till olika sorters fysisk aktivitet, och även alla de organisationer som ansvarar för alla de aktiviteter som finns. 

​Vidare undersöker projektet hur denna digitala katalog ska kunna ge mätbara effekter på längre sikt vad gäller ökad aktivitet och bättre hälsa hos Västra Götalandsregionens invånare i alla 49 kommuner.  Ett av antaganden är att det oftast inte räcker med katalogen enbart om man vill nå dem som har sämst förutsättningar idag att öka sin fysiska aktivitet. För att lyckas med det behöver katalogen kompletteras. Det finns ett antal pågående tjänster i Västra Götalandsregionen som den kan kopplas till redan i dag, exv Hälsocoacher, sjukvård, arbetsterapeuter, skolhälsa, hälsolotsar, levnadsvanemottagningar bla. Genom att säkerställa katalogens användning i många olika sammanhang så kan det också finnas goda chanser att den sprids bland invånarna. 

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Digital aktivitetskatalog

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

5 månader

Total budget

615000

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
Jessica Dagman

Kontaktperson

Jessica Dagman

Senior forskare

+46 10 516 54 30

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.