Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bilden visar ett par händer som håller i en spelkontroll.
Foto: Anton Porsche

Digilog - Digitala spel i medborgardialog om stadsutveckling

De senaste åren har intresset för dialog inom byggsektorn vuxit sig stort. Allt fler privata och kommunala aktörer i Sverige har börjat använda sig av digitala spel i dialogsammanhang. Det är dock ont om såväl forskning som utvecklingsarbete på området - något som RISE vill åtgärda genom initiativet Digilog.

Digitala spel har använts i medborgardialog i flera decennier, och har på senare tid blivit alltmer populärt som verktyg inom stadsutveckling. Det har utförts viss forskning på ämnet som, tillsammans med praktiska erfarenheter, indikerar att spel kan vara ett sätt att motivera till deltagande såväl som att stimulera till lärande om stadsutveckling.  Ändå är det mycket vi inte vet om fördelarna, nackdelarna, förutsättningarna och hindren för användning av digitala spel i detta sammanhang.

För att spel bättre ska kunna bidra till stadsutvecklingsprocesser är det viktigt att såväl kunskapsunderlag som metodik stärks, varför RISE under 2018 startade initiativet Digilog. Inom ramen för Digilog har ett förstudiearbete genomförts med målet att sammanställa den kunskap som redan finns på området, identifiera kunskapsluckor samt initiera framtida utvecklingsarbete. Förstudien har bland annat resulterat i en forskningsöversikt, som är tillgänglig för alla som vill läsa mer om ämnet. Under förstudien påbörjades även arbetet med att bygga ett konsortium tillsammans med övriga relevanta aktörer, för utveckling av projekt på området.

 

Forskningsöversikt

Sammanfattning

Projektnamn

Digilog

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-2019

Partner

Spelläraren, Göteborgs Stad

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.