Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kliniker KRY vid datorn
Foto: KRY

Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden

Projektet Digifysiska vårdkontakter ska skapa trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland. Projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster.

Person på särskilt bonde i Malå genomför digitalt läkarmöte

Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. En demografi med åldrande befolkning, svårigheter med kompetensförsörjning och omställning till digitala system ger möjligheter men ställer också stora krav på hantering, rutiner och samverkan. 

Personer som bor på särskilda boenden är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska eller kognitiva svårigheter att klara ett eget boende och behov av kontinuerlig hjälp och stöd. För dessa personer är läkarkontinuitet en viktig del av behandlingen, något som tyvärr saknas i många av glesbygdskommuner.

Vi vill med projektet skapa en trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland. Denna grupp påverkas kraftigt av att inte få en kontinuitet i läkarkontakter, vilket beror på att man tvingas använda stafettläkare i området för att hantera bristen på läkare.

Projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster.

Projektpartners förutom RISE är Glesbygdsmedicinskt Centrum, Region Västerbotten, Malå kommun, KRY och plattformen Civic Tech.

Vinnovas program Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor finansierar detta projekt.

Ett kort videoklipp om projektet

Artiklar och rapporter att ladda ner

Sammanfattning

Projektnamn

Digifysiska vårdkontakter - Civic Tech

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Till och med Oktober 2021

Partner

Region Västerbotten, KRY, Malå kommun, Civic Tech

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
Mona Jonsson

Kontaktperson

Mona Jonsson

+46 70 891 92 91

Läs mer om Mona

Kontakta Mona
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.