Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DFusion - Data Fusion av störningsdata

Målet med projektet är att utforska och utveckla digitala verktyg för datafusion och analys av data från produktionssystem för att förbättra störningshantering, öka effektivitet och minska spill.

På grund av produktionsstörningar (PD) är idag nästan 50% av den svenska produktionskapaciteten outnyttjad. Störningar har många orsaker, t. ex. utrustningsfel,  processavvikelser, kvalitetsproblem, personalbrist eller felhantering. Förbättringar i företagens hantering av störningar leder omedelbart till högre produktivitet och effektivitet i produktionen. Dessutom har PD betydande inverkan på miljömässig och social hållbarhet. Dels bidrar en ökning av störningar i produktionen till mer restavfall och ett större behov av råmaterial och energi. Dels gör störningar att produktionspersonal hamnar i osäkra tidspressade situationer som ofta kräver improvisation – vilket i sin tur leder till att de utsätts för farliga situationer. Sammanfattningsvis, för att skapa och driva resilienta, effektiva och hållbara produktionssystem, måste företagen hantera störningar effektivt.

För att åstadkomma detta utvecklar projektet metoder där data från olika källor i produktion sammanfogas (datafusion). Därigenom fås bättre dataunderlag för kategorisering, prioritering och analys av PD. I tre industriella fallstudier på Nolato Gota, Nord-Lock, and Nexans utforskas datafusion med två eller fler datakällor, t.ex. genom att kombinera PD-loggar med videoströmmar, sensordata och/eller data från underhållssystem. Stöd för dessa fallstudier ges från lösningsleverantörerna i projektet - EyeAtProduction, Good Solutions, IFM Electronic, och Qestio. Baserat på sammanfogad data utvecklas analysverktyg för PD med  bl.a. dataöversikter och rekommendationssystem för prioritering/kategorisering, baserat på state-of-art inom dataanalys, maskininlärning och AI. Målet med detta system är att underlätta arbetet med att förebygga, analysera rotorsak och åtgärda störningar, vilket i sin tur leder till förbättrad Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet i produktion (TAK-värde, OEE).

Sammanfattning

Projektnamn

DFusion - Data Fusion av störningsdata

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

12 MSEK

Partner

Chalmers, EyeAtProduction, Good Solutions Sweden , IFM Electronic , Qestio, Nolato Gota , Nord-Lock, Nexans Sweden

Finansiärer

Vinnova (Avancerad och innovativ digitalisering), Avancerad Digitalisering

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Per Gullander

Kontaktperson

Per Gullander

Forskare

+46 10 228 48 27

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.