Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Vikten av att kombinera digitalisering och hållbarhet framhävs i många olika forum och strategier. I projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället var detta en central del.

Projektet var ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE IVF och Umeå Universitet, och syftade till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncernen att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering. Vidare var syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunens/koncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som led i att nå kommunens hållbarhetsmål till 2030.

Projektet resulterade i ökade insikter om miljöpåverkan av olika digitala lösningar (t.ex. vad gäller uppkopplade soptunnor), kunskapsspridning inom kommunen vad gäller dessa frågor, och samverkan med medborgare på temat inkluderande, hållbara och uppkopplade samhällen bl.a. via Södertälje kommuns hackaton.


Läs gärna mer i de rapporter som finns från projektet!

 

Relaterade dokument

Sammanfattning

Projektnamn

Det inkluderande /.../ samhället

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

24 mån

Total budget

1 799 983 SEK

Partner

Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden, Umeå Universitet

Finansiärer

Vinnova genom IoT Sverige

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna