Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Vikten av att kombinera digitalisering och hållbarhet framhävs i många olika forum och strategier. I projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället är detta en central del.

Projektet är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE IVF och Umeå Universitet, och syftar till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncernen att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering.

Vidare är syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunens/koncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som led i att nå kommunens hållbarhetsmål till 2030.

Förväntade effekter och resultat är att genom att nyttja digitaliseringens förmågor nå uppsatta hållbarhetsmål, och att få ett inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle.

Resultat som skapas inom projektet förväntas generera kunskap som krävs för att på sikt kunna driva en digital transformation genom samtliga kommunala förvaltningar och bolag i Södertälje kommun. Det förväntade resultatet är av hög relevans för såväl svenska kommuners arbete med att demokratisera information och informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering.


 

 

Relaterade dokument

Sammanfattning

Projektnamn

Det inkluderande /.../ samhället

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

24 mån

Total budget

1 799 983 SEK

Partner

Södertälje kommun, Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden, Umeå Universitet

Finansiärer

Vinnova genom IoT Sverige

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna