Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Den socialt hållbara entreprenören - social hållbarhet under byggskedet

Vad kan byggentreprenörer göra för att bidra till social hållbarhet under byggskedet? I detta projekt har studier genomförts över hur svenska byggentreprenörers verksamhet under byggskedet påverkar människor i omkringliggande grannskap. Ett beslutsstöd riktat till entreprenörer vid namn Verktyg för social hållbarhet i byggskedet har tagits fram.

Social hållbarhet står högt upp på dagordningen i svensk stads- och fastighetsutveckling. Mycket fokus ligger här på idé och planeringsfasen, men mindre fokus på själva byggskedet, det vill säga perioden då fastigheten eller området är under uppbyggnad. Framförallt finns det lite arbete gjort med fokus på hur bygget påverkar människor i området utanför byggarbetsplatsens stängsel. Så vad kan byggentreprenörer göra för att bidra till social hållbarhet under byggskedet? I detta projekt har studier genomförts över hur svenska byggentreprenörers verksamhet under byggskedet påverkar människor i omkringliggande grannskrap. Detta i samarbete med tre svenska byggbolag i olika storlekar. Tidigare forskning och policydokument har även analyserats. Arbetet utmynnade i ett beslutsstöd riktat till entreprenörer vid namn Verktyg för social hållbarhet i byggskedet. Verktyget består av en handbok samt ett dokument som kan fyllas i och användas som diskussions och beslutsstöd löpande under byggskedet.


Verktyg för social hållbarhet i byggskedet

Sammanfattning

Projektnamn

Den socialt hållbara entreprenören

Status

Avslutat

Område

Stadsutveckling

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Oktober 2015 till april 2018

Total budget

500000

Partner

Veidekke Entreprenad (projektägare), Wästbygg, Skanska, Mistra Urban Futures

Finansiärer

Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond

FN:s globala hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 10 516 59 78
stefan.molnar@ri.se

Läs mer om Stefan