Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Människor i digitalisering

Dags att digitalisera - en kunskapsbank

På uppdrag av Tillväxtverket producerade RISE 2019 en skräddarsydd, forsknings- och utvecklingsbaserad kunskapsbank inom digitalisering och digital transformation. Dags att Digitalisera är en kunskapsbank som ska stödja företag i sin digitalisering.

Syfte och mål

Dags att digitalisera är till för de företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av digitalisering. Programmet kommer att erbjuda en digital plattform som ger professionell utveckling för små och medelstora företag (SME) med fokus på digital transformation, ledarskap och affärsutveckling.

Lösning

Lärinsatsen byggdes baserat på helt nya koncept kring lärande och utifrån befintlig forskning, och tillhandahålls som erbjudande till industri, näringsliv och andra organisationer. Utbildningsdesignen stödjer genom sin insikt i forskning om pedagogik och genom avancerade tekniska lösningar för god utbildningsdesign, bästa möjliga lärande genom denna kombination.

Dags att Digitalisera! är en kunskapsbank som ska stödja företag i sin digitalisering.

Effekt

Insatserna syftar till att skapa en medvetenhet om de förändringar, möjligheter, ökade krav och kompetenser som dagens komplexa utveckling driver fram, på en nivå som alla deltagare kan tillgodogöra sig. 

Sammanfattning

Projektnamn

Dags att digitalisera

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Löpande

Total budget

4,5 Mkr

Partner

Tillväxtverket, Funkis Multimedia

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.