Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Krafttanken i Ludvika, en ombyggd transformator, som är del av energiön.

Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad... Fallstudie av ödrift

I framtidens energisystem kan mycket elproduktion, flexibla energiprodukter och lager vara uppkopplat mot internet, vilket gör dem sårbara för cyberattacker. I detta projekt studerar RISE och High Voltage Valley cyberrisker i en energiö. Vi tittar på cyberrisker som kan orsakas av en flexibel elmarknad, samt vad man kan göra åt riskerna.

Projektet heter Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift. Energiberoendet ökar och nya energikällor som vindkraft och solenergi levererar inte samma stabilitet som befintlig elproduktion, vilket kräver mer flexibla lösningar. Uppkopplad användarstyrning ökar också i rasande fart. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats drastiskt, vilket påverkar hotbilden.

Riskberedskapen har framförallt fokuserat på specifika system och enskilda enheter på elproduktionssidan. Användarsidan har inte fått samma uppmärksamhet, samtidigt som flexibla nya lösningar tenderar att implementeras nära slutanvändarna. Tidigare internationella studier har visat att cyberattacker från användarsidan kan orsaka stora störningar och slå ut delar av nationella elnät. 

Energi-öar, skapade för försörjningstrygghet, kan ses som en miniatyr av hela elnätet och är därmed väl lämpade för att studera konsekvenserna av cyberhot. Genom projektet kommer vi att få konkreta och handfasta resultat, som vi enklare kan kommunicera till samtliga, från tillverkare till konsumenter.

Mer läsning finns här: 

Krafttank används i forskningsprojekt för cybersäkerhet i elnätet | RISE

Cybersäkerhet i framtidens energisystem

I RISE video Cybersecurity in the Future Energysystem berättar vi mer om hur vi kan skapa ett framtida energisystem som är motståndskraftig mot cyberattacker (videon är på engelska).

Här en rapport som belyser cybersäkerheten för uppkopplade energiprodukter.

Sammanfattning

Projektnamn

COLA

Status

Pågående

Region

Region Dalarna

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5 745 000 kr

Partner

Hemsida till Samarkand2015. Det är företagen i den fristående delen High Voltage Valley som deltar i projektet.

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Jenny Holgersson

Kontaktperson

Jenny Holgersson

Projektledare

+46 70 525 51 72

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kim Elman

Kontaktperson

Kim Elman

Chef, Centrum för cybersäkerhet

+46 10 228 46 20

Läs mer om Kim

Kontakta Kim
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.