Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cyber ​​Resiliens för Fordon

I samband med att autonoma och uppkopplade fordon introduceras ger detta upphov till nya utmaningar kring cybersäkerhet för fordonsindustrin då det ställs krav på pålitlighet hos fordonen även i närvaro av cyberattacker. CyReV* fokuserar på cybersäkerhet hos interna system i fordon i en föränderlig miljö.

* Vinnova D-nr:2018-05013 CyReV (fas 1) och Vinnova D-nr:2019-03071 CyReV (fas 2)

Mål

 • Designa en referensarkitektur för resilienta fordon samt inkludera forskning kring arkitektur och design-principer för resilienta fordon
 • Undersöka nya tekniker för on-line attackanalyser
 • Infoga maskininlärningstekniker för anomalibaserade intrångsdetekteringssystem (IDS) för att beskriva normala och onormala beteenden hos trafiksystem
 • Studera djupförsvars-strategier hos fordon för att förhindra och detektera cybersäkerhetsattacker
 • Undersöka forensiska analyser som kan utföras efter cyberattacker
 • Analysera samspelet mellan icke-funktionella krav såsom funktions- och cyber-säkerhet
 • Föreslå ett ramverk för att utveckla hybrid-intrångsdetekteringssystem (IDS) för fordon
 • Identifiera samverkande metoder för attack- och felhantering

Utmaningar

Då fordon och deras system alltid kommer att vara potentiella mål för hackers är det av yttersta vikt att dessa utformas för att uppnå krav på cyber- och funktionssäkerhet. Fordonen behöver designas så att funktionerna kan bibehållas i skadliga miljöer och dessutom hantera potentiellt skadliga aktiviteter som kan utföras mot dem. För att möjliggöra detta behöver man detektera och hantera säkerhetsincidenter i fordonens system.

Resultat

 • En referensarkitektur för resilienta fordon samt mätetal för kvantativ utvärdering av denna
 • Fordonsinterna intrångsdetekteringssystem lämpliga för den resilienta arkitekturen
 • Ett ramverk för att utveckla hybrid-intrångsdetekteringssystem (IDS) som hanterar multipla attackvektorer
 • Datadrivna modelleringstekniker för att beskriva normala och onormala beteenden hos trafiksystem
 • Datainsamlingstekniker för att hjälpa till att analysera spår efter cyberattacker
 • Samverkande on-line-tekniker för attackhantering
 • Säkra attackhanteringstekniker för fordonssystem
 • Nya forensiska analystekniker för att förstå grundorsakerna till pågående attacker
 • Verifierings- och validerings-strategier lämpliga för utvärdering av resilienta fordon
 • Analys av samspelet mellan funktions- och cyber-säkerhet hos resilienta fordon

Effekter

 • Resultaten kommer att utnyttjas vid design av nästa generations fordonsarkitekturer.
 • Bidra med tekniker, metoder och verktyg åt svensk fordonsindustri för att bibehålla funktions- och cybersäkerhet hos moderna uppkopplade autonoma fordon utsatta för allt mer sofistikerade attackmetoder.
 • Sammanföra svenska aktörer inom fordonsbranschen, underleverantörer samt forskningsinstitut.
 • Utveckla en referensarkitektur för fordon som kan motstå cyberattacker och som inkluderar nödvändiga mätetal och designkrav för att åstadkomma detta.
 • Dissemination av resultaten i form av seminarier och workshops, kunskapsutbyte inom konsortiet, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och avhandlingar. Dessutom kommer vissa projektresultat att demonstreras för att bevisa koncepten.

Sammanfattning

Projektnamn

CyReV

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare / arbetsledare / huvudforskare

Projektstart

Varaktighet

3 år (förlängd till 2023-12-31)

Total budget

44 696 000 SEK

Partner

Assured, Chalmers, Combitech, RISE Research Institutes of Sweden, Volvo Car Group, Volvo Technology AB

Finansiärer

Vinnova FFI

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Behrooz Sangchoolie

Kontaktperson

Behrooz Sangchoolie

Forskare

+46 10 516 61 89

Läs mer om Behrooz

Kontakta Behrooz
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.