Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cyber ​​Resiliens för Fordon

I samband med att autonoma och uppkopplade fordon introduceras ger detta upphov till nya utmaningar kring cybersäkerhet för fordonsindustrin då det ställs krav på pålitlighet hos fordonen även i närvaro av cyberattacker. CyReV* fokuserade på cybersäkerhet hos interna system i fordon i en föränderlig miljö.

* Vinnova D-nr:2018-05013 CyReV (fas 1) och Vinnova D-nr:2019-03071 CyReV (fas 2)

Mål

 • Designa en referensarkitektur för resilienta fordon samt inkludera forskning kring arkitektur och design-principer för resilienta fordon
 • Undersöka nya tekniker för on-line attackanalyser
 • Infoga maskininlärningstekniker för anomalibaserade intrångsdetekteringssystem (IDS) för att beskriva normala och onormala beteenden hos trafiksystem
 • Studera djupförsvars-strategier hos fordon för att förhindra och detektera cybersäkerhetsattacker
 • Undersöka forensiska analyser som kan utföras efter cyberattacker
 • Analysera samspelet mellan icke-funktionella krav såsom funktions- och cyber-säkerhet
 • Föreslå ett ramverk för att utveckla hybrid-intrångsdetekteringssystem (IDS) för fordon
 • Identifiera samverkande metoder för attack- och felhantering

Utmaningar

Då fordon och deras system alltid kommer att vara potentiella mål för hackers är det av yttersta vikt att dessa utformas för att uppnå krav på cyber- och funktionssäkerhet. Fordonen behöver designas så att funktionerna kan bibehållas i skadliga miljöer och dessutom hantera potentiellt skadliga aktiviteter som kan utföras mot dem. För att möjliggöra detta behöver man detektera och hantera säkerhetsincidenter i fordonens system.

Resultat

 • En referensarkitektur för resilienta fordon samt mätetal för kvantativ utvärdering av denna
 • Fordonsinterna intrångsdetekteringssystem lämpliga för den resilienta arkitekturen
 • Ett ramverk för att utveckla hybrid-intrångsdetekteringssystem (IDS) som hanterar multipla attackvektorer
 • Datadrivna modelleringstekniker för att beskriva normala och onormala beteenden hos trafiksystem
 • Datainsamlingstekniker för att hjälpa till att analysera spår efter cyberattacker
 • Samverkande on-line-tekniker för attackhantering
 • Säkra attackhanteringstekniker för fordonssystem
 • Nya forensiska analystekniker för att förstå grundorsakerna till pågående attacker
 • Verifierings- och validerings-strategier lämpliga för utvärdering av resilienta fordon
 • Analys av samspelet mellan funktions- och cyber-säkerhet hos resilienta fordon

Effekter

 • Resultaten kommer att utnyttjas vid design av nästa generations fordonsarkitekturer.
 • Bidra med tekniker, metoder och verktyg åt svensk fordonsindustri för att bibehålla funktions- och cybersäkerhet hos moderna uppkopplade autonoma fordon utsatta för allt mer sofistikerade attackmetoder.
 • Sammanföra svenska aktörer inom fordonsbranschen, underleverantörer samt forskningsinstitut.
 • Utveckla en referensarkitektur för fordon som kan motstå cyberattacker och som inkluderar nödvändiga mätetal och designkrav för att åstadkomma detta.
 • Dissemination av resultaten i form av seminarier och workshops, kunskapsutbyte inom konsortiet, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och avhandlingar. Dessutom kommer vissa projektresultat att demonstreras för att bevisa koncepten.

Sammanfattning

Projektnamn

CyReV

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare / arbetsledare / huvudforskare

Projektstart

Varaktighet

3 år (förlängd till 2023-12-31)

Total budget

44 696 000 SEK

Partner

Assured, Chalmers, Combitech, RISE Research Institutes of Sweden, Volvo Car Group, Volvo Technology AB

Finansiärer

Vinnova FFI

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Behrooz Sangchoolie

Kontaktperson

Behrooz Sangchoolie

Forskare

+46 10 516 61 89

Läs mer om Behrooz

Kontakta Behrooz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.