Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
"Sharpest tool in the shed" by Lachlan is licensed under CC BY 2.0.
Foto: "Sharpest tool in the shed" by Lachlan is licensed under CC BY 2.0.

Consumer Demand for Circular Urban Living (CDCUL)

Ökar tillgången till delningstjänster värdet på bostäder i europeiska stadsområden? CDCUL är ett multinationellt forskningsprojekt som kommer att använda valmodellering och andra metoder för att avgöra om konsumenter är villiga att betala extra för att dela apparater, faciliteter och utrymmen med sina grannar.

Detta projekt undersöker om, och i vilken utsträckning, individer i olika europeiska kontexter är villiga att betala för urbana bostäder med designfunktioner som uppmuntrar till delning. Delad användning av bostadsutrymmen och faciliteter som vanligtvis är tillgängliga för isolerade hushåll är en väg mot att uppnå målen för låg konsumtion i den cirkulära ekonomin.

Studien kommer att använda online-undersökningar som hjälper till att fastställa konsumenternas preferenser plus djupgående kvalitativa metoder för att undersöka hur möjligheter att dela apparater, utrymmen och andra faciliteter påverkar individernas vilja att betala för urbana bostäder. Vi kommer att använda oss av stora, slumpmässiga urval av vuxna i tre länder: Sverige, Nederländerna och Slovenien för att fastställa hur konsumenternas vilja att betala för delning av bostäder varierar mellan olika internationella sammanhang.

Projektet leds av forskare vid RISE Research Institiutes of Sweden. Den svenska forskargruppen kommer att övervaka projektmålen. RISE forskare kommer att leda den centrala datainsamlingen av projektet, särskilt med avseende på webbaserade undersökningar. RISE forskare kommer att samarbeta med forskare på Maastricht University, the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) samt experter från den svenska byggindustrin hos Krook & Tjäder Arkitekter, MKB Fästighets och Riksbyggen. Dessa branschpartners kommer att hjälpa till att utveckla en enkät för svenska bostadskonsumenter och säkerställa att resultaten levereras på ett sätt som är relevant och inspirerande för den svenska bostadsindustrin.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Robert Boyer

Kontaktperson

Robert Boyer

Forskare

+46 73 084 21 27

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.