Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

CitCom.ai - AI TEF SCC

I CitCom.ai erbjuds lättillgänglig test, demo och validering av datadrivna tjänster och produkter för företag i hela EU. Syftet är att bidra till en fungerande europisk marknad med en mångfald av innovativa och validerade datadrivna tjänster och produkter. Det görs bl.a. genom samordning, teknisk support, validering och tillgängliggörande av data.

CitCom.ai, en av EU:s fyra s.k. TEF:ar (se nedan), ska hjälpa innovativa företag att ”tidigt” få hjälp med att analysera hur de behöver rusta sig för att förstå vad som kommer att krävas av deras datadrivna tjänst/produkt och affärsmodell, i förhållande till de nya EU-lagar och direktiv kopplat till data och AI som är på väg att beslutas och träda i kraft. Offentliga organisationer kommer också kunna dra nytta av TEF:en genom att de både kan dra lärdomsnytta av samarbetet med TEF:en och även veta vilka datadrivna tjänster och produkter som de kan upphandla och använda.

På så sätt skulle CitCom.ai kunna ses som ett komplement till RISE’s smart city-aktiviteter som görs tillsammans med kommunerna. I projektet Smart City Lab, exempelvis, ligger huvudfokus på kommunernas datahantering och här kommer CitCom.ai bland annat att kunna ge praktiskt stöd till kommunernas leverantörer, så att de levererar lösningar som uppfyller kraven från EU’s förordningar och som dessutom matchar kommunernas krav och förväntningar.

FAKTA

CitCom.ai är en av EUs fyra AI TEF:ar (Testing and Experimental Facilities for Smart and Sustainable Cities and Societies). Tanken med en TEF är att teknikleverantörer ska få tillgång till teknisk support för att testa, dema och validera sina senaste databaserade mjukvaru- och hårdvaruteknologier (inklusive AI-driven robotik) i verkliga miljöer. Syftet är att bidra till ett brett utbud av europeiska certifierade AI-tjänster/-produkter och samtidigt underlätta för upphandlande offentliga organisationer.

Vad kommer man att kunna göra i en TEF?

TEF:arna kommer att omfatta stöd för fullständig integrering, testning och experimentering av senaste AI-baserade teknologier för att lösa problem/förbättra lösningar inom ett givet användningsområde, inklusive validering och demonstration. Fokus kommer att vara att testa mogna AI-baserade teknologier och lösningar, som redan har testats i labb, och som i nästa steg behöver testas i verkliga miljöer.

Lite mer konkret kommer RISE att tillsammans med övriga deltagare i projektkonsortiet erbjuda:

  • tekniskt stöd för att kunna färdigställa datadrivna tjänster och/eller produkter,
  • tillhandahålla data, HPC (high performance computing), digitala tvillingar, testbäddar, Living labs mm,
  • bidra till definitionen av MIM 6 (minimal interoperable mekanisms) som gäller cybersäkerhet,
  • säkerställa kompatibilitet med GDPR, AI Act, Data Act, Interoperable Europe Act med mera (validering och guidning)  
  • bidra med etiskt perspektiv på data och tjänst
  • tillhandahålla cybersäkerhet i testbäddarna och företagens tjänster (RISE Cyber Range).

RISE fokus i detta projekt är dels att via RISE Cyber Range ansvara för cybersäkerhetsfrågorna i alla de testbäddar som kommer att erbjudas i projektet, dels i de datadrivna tjänster och produkter som testas i TEF:en. Ett annat fokus är att se hur befintliga testbäddar och aktiviteter på RISE skulle kunna inkluderas i detta sammanhang och på så sätt öka omfånget av det sammanlagda erbjudandet.

Resultat

När projektet är slut är tanken att följande resultat ska ha uppnåtts:

  • Etablerad “CE-märkning” av datadrivna tjänster och produkter/AI-system​

  • Enkelt för offentliga organisationer att upphandla smarta tjänster och produkter​

  • Fungerade interoperabilitetsprinciper som alla följer​

  • Ett brett utbud av europeiska certifierade datadrivna tjänster och produkter/AI-system inom smarta och hållbara städer och samhällen​

Varför gör vi detta nu?

Det finns flera skäl till att denna satsning görs nu. Städerna i EU har kommit överens om hur de behöver samordna sig för att kunna dela data och digitala tjänster med varandra, vilket gör att marknaden är mogen och redo för nästa steg. Samtidigt är en hel del olika lagar och förordningar under uppsegling på EU-nivå – Data Act, Interoperable Europe Act, AI Act med flera, vilket skulle kunna hämma utvecklingen av innovativa datadrivna tjänster och produkter på den europeiska marknaden. Därför her EU-kommissionen skapat TEF:ar som ska erbjuda stöd och support för att hjälpa företagen att göra rätt.

Vilka är med?

CitCom.ai koordineras av DTU (Danske Tekniske Universitet) och ytterligare över 20 organisationer från 10 länder deltar. RISE ansvarar för Sveriges medverkan i projektet. Tillsammans med Cyber Range och Private 5G network i Electrum som testmiljöer samt Kista Science City AB och ElectriCity i Hammarby sjöstad erbjuder RISE tillgång till ett flertal olika fysiska och digitala anläggningar för test, experimenterande, analys och validering. 

Totalt 11 medlemsländer och omkring 50 olika organisationer från näringsliv, akademi och offentlig sektor deltar i projektet.

Denna TEF med fokus på smarta och hållbara städer och samhällen ligger på enheten Uppkopplat samhälle på RISE.

Sammanfattning

Projektnamn

CitCom.ai

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

18 miljoner kronor

Finansiärer

DIGITAL EUROPE, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Petra Dalunde

Kontaktperson

Petra Dalunde

Projektledare

+46 73 048 70 45

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Alex Jonsson

Kontaktperson

Alex Jonsson

Forskare

Läs mer om Alex

Kontakta Alex
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.