Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CIRCUBLADE

CIRCUBLADE – cirkulär resursanvändning av uttjänta vindturbinblad

CIRCUBLADE syftar till att utveckla en cirkulär ekonomisk lösning för återanvändning av stora mängder av uttjänta komposit vindturbinblad i andra applikationer med fokus på effektiv logistik, design och tillverkning samt utveckling av ett digitalt verktyg som kommer att bidra till att kunna åstadkomma den cirkulära lösningen och resurseffektivitet.

Problematiken kring hur man tar hand om vindturbinblad efter deras livstid återstår och växer. Eftersom installation av vindturbiner tog fart under 1990- och 2000-talet och den beräknade livslängden är 20–25 år, är behovet för tekniska lösningar för hantering av gamla blad akut inför kommande nedmontering av dessa vindturbiner. Vindturbinblad består huvudsakligen av glasfiberkomposit, dvs härdplast (epoxi) förstärkt med glasfiber. Hantering av uttjänta vindkraftverk är idag en känslig fråga, då 50 % av bladen går till förbränning och 50 % till deponi. Idag finns det ingen hållbar och ekonomisk lösning för återvinning av epoxibaserad GFRP. Syftet med detta projekt är att ge ett andra liv (minimum 40 år) åt vindturbinbladen och ge tid till kunskapen för att komma fram till en genomförbar och hållbar lösning för härdplast GFRP.

Syftet med projektet är att utveckla en cirkulär ekonomisk lösning genom återanvändning av uttjänta vindturbinblad i nya produkter (ång- och cykelbro och bullerplank) med fokus på effektiv logistik, design och tillverkning samt utveckling av ett digitalt verktyg som kommer att bidra till att kunna åstadkomma den cirkulära lösningen och resurseffektivitet.

Lösningar i vårt projekt kommer att innebära klimat/miljönytta genom återanvändning av uttjänta vindturbinblad som idag belastar miljö (förbränning och deponi) i nya produkter/applikationer. Affärsnytta av projektets lösningar kommer att visas genom framtagna hållbara affärsmodeller med en stark koppling till både kort- och långsiktiga marknadsintroduktioner av varierande produkter gjorda av uttjänta blad.

Sammanfattning

Projektnamn

CIRCUBLADE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

3.5 MSEK

Partner

Chalmers Industriteknik, Composite Design, FosiePlast, Vattenfall, Anmet, AVA Integral Structures, Sweco, ELU

Projektmedlemmar

Alann André

Kontaktperson

Alann André

Senior forskare

+46 10 228 49 74

Läs mer om Alann

Kontakta Alann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.