Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Centrum för formulering och processning av biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är utmärkta terapier, men känsliga och ofta svåra läkemedelsprodukter. Det är ofta komplicerat att skapa stabila formuleringar, vilket gör att läkemedlet måste hållas kylt, vilket begränsar patientens vardag. NextBioForm syftar till att bygga kunskap, metoder och kapaciteter för att kunna utveckla bättre biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel tas traditionellt genom injektioner eller som dropp, vilket ofta måste göras inom sjukvården och begränsar patientens livskvalitet. Därför behövs innovativa lösningar för beredning och administrering av biologiska läkemedel. NextBioForm är ett center för kompetensutveckling, innovation och utveckling av formuleringar och processtekniker för biologiskt baserade läkemedel. I projektet arbetar RISE tillsammans med partners från både industri och akademi med målet att skapa kunskap och metoder som behövs för att utveckla läkemedel som är enklare för patienten att använda, och därmed höja livskvaliteten. Målet är att bli ett internationellt ledande center inom området. Centret arbetar bland annat med att utveckla teknik för att kunna mäta stabilitet på olika sätt, undersöker vad som sätter igång destabilisering, och utvecklar nya formuleringsplattformar. NextBioform drivs i en aktiv samverkan, vilket erbjuder en plattform där flera metodiker och tekniker kan verifieras mot varandra genom studier med välkända proteiner.


Sammanfattning

Projektnamn

NextBioForm

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator, forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

6 år

Total budget

112 MSEK

Partner

Lunds Universitet, Malmö Universitet, MAX IV, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Swedish Orphan Biovitrum AB, BioGaia AB, Regenics AS, Ilya Pharma AB, Spiber Technologies AB, Ferring Pharmaceuticals AB, Vironova AB, Solve Research and Consultancy AB, CR Competence AB, SARomics, ENZA Biotech, Sofus Regulatory Affairs AB, Biogardia AB

Finansiärer

Vinnova, Vetenskapsrådet

FN:s globala hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Hälsa och Life Science

Kontaktperson

Anna Fureby

Senior forskare

+46 10 516 60 46
anna.fureby@ri.se

Läs mer om Anna