Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bygger Tiny House
Foto: Elsa Vaara

Bygga Hus Bygger Tjejer

ByggaHusByggerTjejer var ett projekt som syftar till att synliggöra jämställdhet och hållbarhet i vårt sätt att bygga och bo. Vi involverade ungdomar från Skultuna för att tillsammans med teaterpedagoger skapa en inkluderande dialog kring normer och standarder som påverkar oss när vi bygger och bor.

Skolstrejker pågår i städer runt om i hela världen, inspirerade av svenska Greta Thunberg. Det är unga tjejer som förändrar beteenden tillräckligt för att det ska göra en relevant samhällsskillnad. Detta står i kontrast till att färre unga i åldern 15-24 år upplever att de har möjlighet att påverka sina liv jämfört med 2018, enligt resultaten i den senaste Ungdomsbarometern.

Projektet möter de sociala utmaningarna i Agenda 2030’s mål 10 och 5 som skall motverka diskriminering samt verka för kvinnors fulla och effektiva deltagande, genom att skapa ett forum där unga tjejer kan ta plats och utveckla sin kompetens. Projektet möter även mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och 13 Bekämpa klimatförändringar genom att stödja unga tjejer samt sprida praktisk kunskap och ökat medvetande om hållbart byggande och boende. 

Sammanfattning

Projektnamn

Bygga Hus & Tjejer

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Region Västmanland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2028-07-01

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Elsa Vaara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ksenija Komazec

Kontaktperson

Ksenija Komazec

Forskningsingenjör

Läs mer om Ksenija

Kontakta Ksenija
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.