Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brand i alternativa energibärare på däck

Syftet med BREND 2.0 är att förbättra möjligheterna till en säker räddningsinsats på rorofartyg genom att höja kompetensen kring hur personalen ska bedöma risker vid brand i fordon med alternativa energibärare. Särskilt fokus kommer vara kring risker med brandutsatta gasflaskor samt risker för att utsättas av toxiska ämnen vid räddningsinsats.

Projektet är avslutat. Rapporter och quick guide finns att ladda ner längre ner på sidan.

Slutsatsen från ett tidigare forskningsprojekt (BREND) var att störst risk för skada på liv, hälsa och miljö uppstår vid brand i gasdrivna fordon. Tankar för gasdrivna fordon kan ge upphov till en jetflamma vid brand, men de kan också explodera om smältsäkringen inte hinner lösa ut. För att få en bättre uppfattning kring riskerna vid brandutsatta gasdrivna fordon kommer brandtester att genomföras. Dessa brandtester kommer undersöka hur olika typer av smältsäkringar fungerar och hur olika släckmetoder påverkar säkerheten vid en räddningsinsats på rorofartyg.

För elfordon var istället en av slutsatserna från BREND att i största möjliga mån undvika brandgaserna på grund av osäkerheten kring hur toxiska dessa är. Denna slutsats kan medföra en fördröjning av släckinsats vilket kan innebära stora konsekvenser för fartyget och dess passagerare samt besättning. För att kunna förbättra riskbedömningen vid manuell brandsläckning och minska risken för skadlig exponering för personal vid en räddningsinsats kommer data från brandtester i batterifordon att användas för simuleringar i ett rorofartyg och risken för att utsättas för toxiska ämnen kommer att analyseras. 

Projektet pågår 2021-2022 och resultatet förväntas ge rekommendationer kring riskbedömning vid manuell räddningsinsats vid brand i rorofartyg. Rekommendationerna kan innebära särskilda skyddsåtgärder vid brandutsatta gastankar eller möjligheter att minska exponering av toxiska gaser, t.ex. behov av ventilering, användning av kemdräkt eller annan utrustning och taktik.

Publicerade rapporter från BREND och BREND 2.0 projekt

Sammanfattning

Projektnamn

BREND 2.0

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Anna Olofsson

Kontaktperson

Anna Olofsson

Brandingenjör

+46 10 516 69 73

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Brandsäkerhet batterier

Batterier är en viktig del i ett fossilfritt samhälle. Det finns dock olika säkerhetsaspekter som bör adresseras när batterier introduceras i olika applikationer. Vi hjälper dig att utvärdera hur batterier fungerar när de utsätts …
Expertis

Brandsäkerhet fordon

RISE har lång erfarenhet av att arbete med fordonsindustrin när det gäller olika aspekter av brandsäkerhet. För att möjliggöra brandsäker teknikutveckling är vi, med vår expertis, involverade i såväl forskning som testning och cer…
Projekt

Trygg och passande brandbekämpning

Är kraven som ställs på personlig skyddsutrustning för brandbekämpning till sjöss tillräckliga? Detta är en fråga inom Svensk Sjöfart och projektets ursprungspunkt. Genom projektet så undersöks vilka krav som är relevanta att stäl…
Utbildningserbjudande

Brandsäkerhet batterier

Litiumjonbatterier ger oss fantastiska möjligheter. Samtidigt är det viktigt att förstå vilka risker som är kopplade till litiumjonbatterier, och i detta fall specifikt vilka brandrisker som finns.
Projekt

Släckning och begränsning av bränder i Li-jonbatterier till sjöss

Brandsäkerheten för batterisystemen är en nyckelfråga för introduktion av batteridrift för fartyg och ett effektivt släcksystem är en viktig del av detta. Lion Fire II ska ge förslag på lämplig testmetod och kriterier vid utvärder…
Nätverk

TUSC - Tunnel and Underground Safety Centre

TUSC är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare, ingenjörer, myndigheter och finansiärer gemensamt fokuserar mot samma mål inom området tunnlar och undermarksanläggningar.