Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brand i alternativa energibärare på däck

Syftet med BREND 2 är att förbättra möjligheterna till en säker räddningsinsats på rorofartyg genom att höja kompetensen kring hur personalen ska bedöma risker vid brand i fordon med alternativa energibärare. Särskilt fokus kommer vara kring risker med brandutsatta gasflaskor samt risker för att utsättas av toxiska ämnen vid räddningsinsats.

Slutsatsen från ett tidigare forskningsprojekt (BREND 1) var att störst risk för skada på liv, hälsa och miljö uppstår vid brand i gasdrivna fordon. Tankar för gasdrivna fordon kan ge upphov till en jetflamma vid brand, men de kan också explodera om smältsäkringen inte hinner lösa ut. För att få en bättre uppfattning kring riskerna vid brandutsatta gasdrivna fordon kommer brandtester att genomföras. Dessa brandtester kommer undersöka hur olika typer av smältsäkringar fungerar och hur olika släckmetoder påverkar säkerheten vid en räddningsinsats på rorofartyg.

För elfordon var istället en av slutsatserna från BREND 1 att i största möjliga mån undvika brandgaserna på grund av osäkerheten kring hur toxiska dessa är. Denna slutsats kan medföra en fördröjning av släckinsats vilket kan innebära stora konsekvenser för fartyget och dess passagerare samt besättning. För att kunna förbättra riskbedömningen vid manuell brandsläckning och minska risken för skadlig exponering för personal vid en räddningsinsats kommer data från brandtester i batterifordon att användas för simuleringar i ett rorofartyg och risken för att utsättas för toxiska ämnen kommer att analyseras. 

Projektet pågår under 2021 och resultatet förväntas ge rekommendationer kring riskbedömning vid manuell räddningsinsats vid brand i rorofartyg. Rekommendationerna kan innebära särskilda skyddsåtgärder vid brandutsatta gastankar eller möjligheter att minska exponering av toxiska gaser, t.ex. behov av ventilering, användning av kemdräkt eller annan utrustning och taktik.

BREND 1

Sammanfattning

Projektnamn

BREND 2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Projektledare

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.