Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lastbil

Bioraffinaderi med ny teknik för cellulosaetanol

Projektet ska i kommersiell skala demonstrera ett andra generationens (2G) bioraffinaderi; det första i sitt slag. En befintlig industrianläggning i Slovakien kommer att omvandlas till en produktionsanläggning för 55 000 ton cellulosaetanol per år. Projektet kommer att bana väg för det största 2G-bioraffinaderiet i Europa (110 000 ton/år).

Utmaning

För att skapa en avancerad europeisk bioekonomi behöver Europa intensifiera den hållbara omvandlingen av förnybar biomassa till biobaserade produkter, kemikalier och energi. För närvarande finns inga verkliga fullskaliga producenter av andra generationens bioetanol i Europa.

Syfte och mål

 1. Etablera ett bioraffinaderi  som är det första i sitt slag i Europa när det gäller storlek och innovationspotential
 2. Demonstrera en regional biobaserad värdekedja som hjälper jordbrukare att diversifiera verksamheten och skapa nya möjligheter.
 3. Validera och optimera design och processlösningar som redan bevisats i pilot/demo skala men som behöver skalas upp och integreras i en bioekonomisk värdekedja
 4. Kommunicera en sammanfattning av projektets hållbara affärsmodell.

Lösning

Fyra "innovationssprångbrädor" som möjliggör ett genombrott när det gäller tekno-ekonomisk genomförbarhet för lignocellulosabaserade bioraffinaderier:

 1. Överlägsen bioraffineringsteknik
 2. En strategi baserad på ett befintligt industriområde, vilket förbättrar den regionala infrastrukturen
 3. Industriell symbios och energiautonomi
 4. Riklig, säker och hållbar biomassa

Effekt

Den bioraffineringsteknik som projektet introducerar kommer att ge ett ”biomassa till etanol”-utbyte som är 15-20 % högre än dagens bästa processer. Regionala effekter:

 1. Branschöverskridande samarbete mellan jordbruks-, energi-, biobaserad och kemisk industri.
 2. Förbättrad regional infrastruktur avseende lagrings- och transportanläggningar
 3. Uppskattningsvis 160 direkta och 500 indirekta jobb (inom energi och bioteknik) genom värdekedjan

Sammanfattning

Projektnamn

Bioskoh

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Utveckla värdet av biprodukten lignin genom att identifiera de mest lovande applikationerna för de olika typerna av lignin och upparbeta dessa till intermediat eller slutprodukter.

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

30 132 314 €

Partner

Energochemica, Agriconsulting, Farma Oborin, Imperial College London, Lesaffre, National Agricultural and Food Centre, Novozymes, PNO Innovation, RISE Research Institutes of Sweden, Sustainability Consult, Hepta

Finansiärer

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), Energochemica, Lesaffre, Farma Oborin, Novozymes

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Enhetschef

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.