Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biokraft som effektiv och lönsam teknologi för balansering av energisystemet

Projektet avser att fram ett beslutsunderlag som visar vilka intäktsnivåer som krävs för att flexibel biokraft ska vara lönsam. Projektet ska bland annat studera lönsamheten vid val av olika tekniklösningar, bränsleval och marknadsförutsättningar.

Syfte och mål

Syftet är att aktörer enkelt ska kunna avgöra om flexibel biobaserad kraftproduktion kan vara effektiv, lönsam och framgångsrik för balansering i ett system med stora mängder väderberoende produktion. Målet med projektet är att ta fram ett beslutsunderlag som visar vilka intäktsnivåer som krävs för att olika tekniklösningar och bränslen för flexibel biokraft ska vara lönsamma, och under vilka marknadsförutsättningar dessa nivåer uppnås.

Utmaning

En nyckelfråga för framtidens helt förnybara energisystem med stor andel intermittent elproduktion är hur man kan tillhandahålla den flexibilitet som är nödvändig för att balansera systemet. Verktyg för att uppnå detta är helt avgörande för att säkerställa robusthet och flexibilitet i samhällets energiförsörjning.

Lösning

Projektet kopplar samman tillgänglig och ny kunskap om teknologi, elmarknad och systemtjänster samt riskanalys och investeringsbedömningar.

Effekt

Resultatet blir ett redskap för beräkning av möjliga intäkter och minskade kostnader i faktiska eller förutsedda system- och marknadslägen för den enskilda aktören.


Sammanfattning

Projektnamn

Biokraft för balansering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1 374250 kr

Partner

Borås Energi & Miljö, Vattenfall AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontakt