Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bio Com Lab at work
Foto: Thor Balkhed

BioCom Lab - The Smart Intra-Body Network

BioCom Lab är ett svenskt forsknings, utvecklings, kommersialiserings, och idébanksinitiativ av RISE och Linköpings Universitet. Syftet är att med ett helhetsperspektiv ta fram ett internt kroppsnätverk, med fokus på e-hälsa genom att integrera sensorer, datahantering, analys, diagnos och behandling.

BioCom Lab: ett smart intranätverk som kombinerar sensorer, diagnostik och medicinering

Vi föreslår ett internt kroppsnätverk – ett personligt anpassat nät, bestående av sensorer, bioelektroniska aktuatorer, och säker kommunikationsteknik. Denna plattform skapar delvis möjligheten att kunna följa och övervaka våra omgivningsförhållanden, men även ett större antal kritiska hälsotillståndsparametrar. Tillsammans med analys av big data och aktuator- och läkemedelsleveransenheter, kan en behandlingsregim härledas som ger snabb återkoppling mellan diagnos och autoreglerad behandling.

Denna plattform kommer därmed möjliggöra ett helt nytt, dynamiskt, och i hög grad personligt förhållningssätt till sjukvård. Kroppsnätverket kommer att stödjas av det allmänna mobilnätverket och molnresurser. Det resulterande smarta system-konceptet kan appliceras på en rad sjukdomar, allt från akuta till kroniska sjukdomar. BioCom Lab kommer att använda kraftfulla verktyg för att förbättra livskvaliteten, avsevärt minska hälso- och sjukvårdskostnader, samt skapa utrymme för att använda de mänskliga resurserna där de betyder mest, i kontinuitetsrelationen med patienten.

I BioCom Lab bildar industri- och forskningsorganisationer ett gemensamt samarbetslag för att tillsammans ta fram de nödvändiga teknik- och kommunikationssystemen. Initiativet omfattar även leverantörer och organisationer för att utveckla och verifiera sjukvårdstjänster. I BioCom Lab deltar medlemmarna på en ömsesidig icke-konkurrensmässig grund, där inga medlemmar konkurrerar på samma marknad eller med liknande produkter.

Sammanfattning

Projektnamn

BioCom Lab

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Systemintegration, sensorutveckling, IPR-hantering

Projektstart

Varaktighet

6 år

Total budget

36 miljoner SEK

Partner

LiU - Laboratoriet för organisk elektronik, LiU - Institutionen för systemteknik, RISE SICS

Finansiärer

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Björn Norberg

Kontaktperson

Björn Norberg

Affärsutvecklare

+46 10 228 41 21

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.