Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Industri vid vatten
Foto: Pxabay.com

Bio-CCS från biogasanläggningar

Senast till år 2045 ska de svenska nettoutsläppen av växthusgaser vara nere på noll och för att nå dit kommer det krävas åtgärder som leder till negativa utsläpp, t.ex. bio-CCS där CO2 lagras i berggrunden. Det här projektet handlar om att utveckla en ny värdekedja där CO2 från biogasanläggningar används för bio-CCS.

Utgångspunkten i den studerade värdekedjan är biogasanläggningar som producerar fordonsgas, dvs. gas med hög CH4-halt (ca 97 %). För att få fram fordonsgas behöver biogasen först renas med s.k. uppgraderingsteknik där CO2 frånskiljs vilket ger en CH4-rik gas. Uppgraderingen kan göras med olika tekniker där vattenskrubber och aminskrubber är de vanligaste i Sverige följt av membran och PSA (Pressure Swing Adsorption). Oavsett vilken teknik som används tas inte frånskild CO2 tillvara idag utan släpps istället ut till atmosfären. Med enklare modifieringar kan emellertid detta CO2-flöde tas omhand och genom att behandla gasen ytterligare (rening, torkning, kylning och komprimering) kan den förädlas och generera CO2 som kan används till CCS. Detta skulle i så fall innebära att biogasanläggningen breddar sin affärsverksamhet till att även producera CO2. Gasen har biogent ursprung och hamnar därför under benämningen Bio-CCS.

Vår hypotes är att CO2 från biogasanläggningar är den CO2-ström i samhället som är en av de ”lägst hängande frukterna” och att värdekedjan har goda förutsättningar att vara mer kostnadseffektiv än andra koncept för bio-CCS. Värdekedjan kan delas upp i tre delsystem; 1) frånskiljning och rening av CO2 från uppgraderingsanläggningarna; 2) småskalig förvätskning (komprimering och kylning) av CO2; 3) transport och lagring av flytande CO2 från biogasanläggning till slutlagring. Med detta projekt vill vi ta fram ny kunskap inom dessa tre delsystem där ekonomi, energiförbrukning och mognadsgrad studeras för hela kedjan. Resultaten kommer att sammanställas och jämföras med andra alternativ för CCS från tex. från massabruk eller kraftvärmeverk.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och av deltagande partners. Till projektet är det även kopplat två examensarbeten som kommer vara färdiga under Q2 2020.  

Sammanfattning

Projektnamn

Bio-CCS från biogas

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

2021-09-30

Partner

Malmberg Water, Wärtsilä Puregas Solutions, Nordic Gas Solutions, Gasum, Växjö kommun

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Länk till slutrapporten

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Andersson

Kontaktperson

Johan Andersson

Senior projektledare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.