Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering

Projektet SOL:AR kartlägger förutsättningar och behov kring ett digitalt visualiseringsverktyg för solenergi- och solavskärmningslösningar. Solenergi och solavskärmning har stor potential att minska behovet av köpt energi i nya och befintliga fastigheter men barriärerna måste sänkas för att få fastighetsägare och andra beställare att våga satsa.

Projektet SOL:AR - Beställarstöd för SOLenergiinvesteringAR genom avancerad visualisering – ska kartlägga förutsättningar och behov för ett digitalt visualiseringsverktyg för solenergi- och solavskärmningslösningar. Vid projektslut ska tekniska kravspecifikationer för ett sådant verktyg ha tagits fram vilket möjliggör nästa utvecklingsfas.

Ett digitalt visualiseringsverktyg kan bli ett viktigt hjälpmedel som underlättar framtida beslutsfattande för arkitekter, fastighetsägare och andra aktörer och därmed minskar osäkerheten inför en investering i solenergi. Verktyget ska fylla två huvudsyften: Att synliggöra estetiska aspekter genom att visa hur solenergilösningar påverkar fastigheters utseende och att åskådliggöra tekniska och ekonomiska beräkningar, exempelvis hur mycket energi som kan sparas och hur mycket el en anläggning kan producera.

Genom tydlig visualisering finns potential att effektivisera processen från inspiration till installation och att skapa nya kontaktytor inom solenergi- och fastighetsbranschen. Projektet genomförs tillsammans med partners med kompletterande kompetenser inom området inklusive arkitektur, digitalisering, juridik och bygg- och fastighetsbranschen.

Sammanfattning

Projektnamn

SOL:AR

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-03-08—2018-12-31

Total budget

1351778 SEK

Partner

Castellum, Krook & Tjäder arkitekter, SolTech Energy, Chalmers Tekniska Högskola, Bengt Dahlgren AB, RISE Interactive

Finansiärer

Formas, Västra Götalandsregionen, Smart Built Environment

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Maria Håkansson

Kontaktperson

Maria Håkansson

Forskare

+46 10 516 55 46

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.