Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beslutsstöd för komponentbaserad mjukvaruutveckling av inbyggda system

Företag som utvecklar inbyggda system möter ökade svårigheter att leverera högkvalitativa lösningar som möter kunders förväntningar på kostnad och leveranstid – samtidigt som marknaden förväntar sig snabbare och snabbare innovation. De metoder vi har för mjukvaruutveckling klarar inte av att möta denna utmaning.

Syfte och mål

Målet med ORION är att tillhandahålla beslutsstöd för komponent- och tjänsteval som integrerar strategiska, taktiska och operationella val för utveckling av mjukvaruinternsiva system, speciellt inbyggda system.

Utmaning

ORION adresserar följande övergripande vetenskapliga utmaning:

”Hur tar man framgångsrikt beslut om vilka komponenter och tjänster man vill använda för att effektivt utveckla mjukvaruintensiva system med rätt balans mellan funktionalitet, time to market, kostnad, kvalité, historik och risk?”

Lösning

ORION utvecklar en lösning för att hantera beslut och avvägningar (t.ex. mellan time to market, kostnad och kvalité) vid utveckling av konkurrenskraftiga mjukvaruintensiva system med komponenter och tjänster. Lösningen är baserad på dokumenterade och beprövade lösningar, en kontextmodell och en egenskapsmodell.

Effekt

ORION föreslår förbättringar på mjukvaruutvecklingen av produkter och tjänster – för nyutveckling så väl som vidareutveckling av existerande tillgångar (system, komponenter, plattformar, osv.). ORION adresserar valet av komponenter och tjänster och hur dem integreras till ett system. Genom beslutsprinciper, metoder, tekniker och affärsmodeller adresserar ORION företagens behov och krav. Fem mjukvaruutvecklingsområde utgör kärnan i ORION:

  1. Affärsanalys och kravhantering
  2. Icke-funktionella egenskaper
  3. Livscykelperspektiv
  4. Arkitektur
  5. Implementation och integration, inklusive verifiering och validering.

Sammanfattning

Projektnamn

ORION

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Efi Papatheocharous

Kontaktperson

Efi Papatheocharous

Forskare

Läs mer om Efi

Kontakta Efi
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.