Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beräkning av luftutbyte genom karuselldörrar

Projektet ”Luftutbyte genom karuselldörrar” syftar till att ta fram ny kunskap om hur karuselldörrar påverkar en byggnads uppvärmningsbehov. Idag saknas enkla och användbara, samt tillförlitliga, modeller för att beräkna karuselldörrars inverkan på byggnadens uppvärmningsbehov.

Syfte och mål

Utveckla empiriska samband för luftutbyte genom karuselldörren med avseende på olika rotationshastigheter och olika temperaturdifferenser.

Utmaning

Det saknas idag enkla och användbara modeller för att beräkna karuselldörrars inverka på byggnaders uppvärmningsbehov.

Lösning

Utveckling av empiriska samband utifrån mätresultat från laboratoriemiljö för 1-3 fullskaliga karuselldörrar.

Effekt

Karuselldörrtillverkare kan verifiera och uppdatera sina beräkningsverktyg. Fastighetsägare kommer oftare att välja entrélösningar med en bättre energiprestanda, när det finns bättre kunskap kring hur dörren påverkar byggnadens uppvärmningsbehov.


Sammanfattning

Projektnamn

Luftutbyte genom karuselldörrar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-01-31

Total budget

1 457 600 SEK

Partner

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Finansiärer

Energimyndigheten

FN:s globala hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Sofia Stensson

Kontaktperson

Sofia Stensson

Forskare

+46 10 516 55 08
sofia.stensson@ri.se

Läs mer om Sofia