Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggnader
Foto: Pixabay

Bearbetning av värmeisolering för nya och gamla byggnader

De konventionella material som används mest för byggnadsisolering är baserade på fossilbaserade föreningar. Dessa måste ersätta dem med grönare alternativ. Forskningsprojektet föreslår nya biobaserade och cirkulära oorganiska-organiska hybridmaterial för att bearbeta värmeisolering av olika former lämpliga för nya och gamla byggnader.

 

Projektet syftar till att förbättra energieffektiviteten samtidigt som det ersätter fossilbaserade och farliga material i byggsektorn. I Sverige står byggsektorn för merparten av energiförbrukningen och majoriteten av utsläppen av växthusgaser.

Under 60- och 70-talet byggdes under Miljonprogrammet mer än en miljon byggnader under 10 år. Dessa byggnader gjordes mycket snabbt och har dålig isolering. Vårt mål är också att bygga om dessa gamla byggnader med effektiva och återvinningsbara isoleringsmaterial, som vi kommer att utveckla under detta projekt till en låg kostnad.

Detta projekt är ett industriprojekt från WISE (Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Detta projekt genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Sammanfattning

Projektnamn

Bearbetning av värmeisolering

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Projektledare, postdoc (MoRe Research AB, dotterbolag till RISE)

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1,9 miljoner SEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Sara Wallsten

Kontaktperson

Sara Wallsten

Forskare

+46 10 722 32 46

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Avik De

Kontaktperson

Avik De

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 251 39 50

Läs mer om Avik

Kontakta Avik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil

Luftrening är en stor och ständigt aktuell fråga, med applikationer i både inomhusklimat och fordonsindustri. Många luftfiltermaterial produceras idag utifrån fossil råvara. Huvudsyftet för detta projekt var att vidareutveckla och…
Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Expertis

Funktionella biomaterial

Nästa generations funktionella biomaterial och hållbara livsmedel utvecklas via design av specifika materialegenskaper.
Test & demo

Testbädd för hållbara skummaterial

RISE Testbädd för Hållbara Skummaterial är inriktad på forskning och teknikutveckling kring lågdensitetsmaterial baserade på bioråvaror, restströmmar och återvunna material. Här har vi samlat olika kompetenser samt infrastruktur f…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Test & demo

Separering av lignocellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och …