Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Yttemperaturkalibrator

Bättre kalibreringar av yttemperatur

Mätning av yttemperatur är viktigt inom många branscher, till exempel inom stålindustri, medicin och kärnkraft. Samtidigt är det svårt att kalibrera yttemperaturgivare och mätosäkerheten kan vara hög. Projektet ska utveckla och förbättra utrustningen för yttemperaturkalibreringar vid riksmätplatsen för temperatur.

Principen för kalibrering av givare för yttemperatur är enkel. Givaren som ska kalibreras placeras mot en uppvärmd platta med en känd och jämn temperatur på ytan, och givarens mätvärden jämförs sedan med plattans temperatur. Vid riksmätplatsen för temperatur på RISE finns i dag en yttemperaturkalibrator som används flitigt för kalibreringar från rumstemperatur upp till 600 grader.

Äldre modell

Den befintliga utrustningen är av en äldre modell och de internationella jämförelser där riksmätplatsen deltagit visar på behovet av en förbättrad utrustning. Mätosäkerheten är relativt hög, över tre grader vid de högsta temperaturerna. Det kommer också in förfrågningar om kalibreringar vid högre temperaturer än vad den befintliga utrustningen klarar.

Halverad mätosäkerhet

Projektet ska uppdatera utrustningen vid riksmätplatsen så att den når en nivå som motsvarar den vid de nationella metrologiska institut som ligger i framkanten när det gäller yttemperaturkalibrering. Den nya utrustningen ska klara en högre temperatur än i dag med en halverad mätosäkerhet. Förutom att motsvara behovet av kalibrering hos industri och samhälle på ett bättre sätt kommer det också medföra fler möjligheter att medverka i framtida forskningsprojekt och jämförelsestudier.

Sammanfattning

Projektnamn

Förbättrad kalibrator för yttemperatur

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2024-12-31

Total budget

645 000 kronor

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Patrik Broberg

Forskare

+46 10 516 51 45

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.