Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Avloppsvatten från livsmedelsindustrin renas med mikroalger

Salttoleranta mikroalger används för att rena avloppsvatten från livsmedelsindustri. En ny generation innovativa högeffektiva pumpar tas i bruk på de tre demonstrationsanläggningar som ingår i projektet. Algernas biomassa ger sedan bland annat lipider och fettsyror, som processas vidare till djurfoder, plattformskemikalier, limmer och biokompositer

Syfte och mål

Att implementera och demonstrera i full skala en långsiktigt bärkraftig innovativ lösning för att rena avloppsvatten från livsmedelsindustrin med hjälp av salttoleranta mikroalger

Utmaning

Projektet ska dels finna idealiska mikrobiella konsortier för avloppsvatten med olika salthalter och profiler av organiska föroreningar, dels finna tillväxtbetingelser, utformning av dammar och skördemetoder som ger optimal reningskapacitet och utbyte av förbrukade alger

Lösning

Salttoleranta alger förmår att rena det här slaget av avloppsvatten, som ger problem för konventionella reningssystem. De tre företag som står bakom varsin demoanläggning är viktiga kravställare inom projektet, liksom de företag och forskningsorganisationer som transformerar biomassan till värdefulla kemikalier och produkter. En hög kompetens inom konstruktion, sensorteknik, extraktion och kemisk syntes kompletteras med RISEs resurser för affärsutvärdering och hållbarhetsutvärdering.

Effekt

Livsmedelsindustrin kan på ett kostnadseffektivt sätt rena avloppsvatten som är svårhanterligt i konventionella reningsprocesser. Algernas biomassa representerar därefter ett värde som nyttiggörs genom transformation till nya kemikalier och produkter

 

Sammanfattning

Projektnamn

SALTGAE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

WP-ledare, ansvariga för teknoekonomiska beräkningar och hållbarhetsbedöminngar

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

8,3 MEUR

Partner

Funditec, Biboaqua, Archimede, AlgEn, KOTO, Arava, Dublin City University, Fondazione Parco Tecnologico Padano - PTP, Oxidine, NOVA.ID.FCT, Produmix, EXTRACTIS, INSTM / POLIMI, iBET, EUBIA, ENCO, CLUSTER FOOD+i, European Desalination Society, Officine Meccaniche Sanfilippo

Finansiärer

EU-kommissionen (Horizon 2020)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion