Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Robot plockar 3D-printade sandkärnor
Foto: Åsa Lauenstein

Automatiserad tillverkning av 3D-printade sandkärnor

Tekniken med att 3D-printa kärnor för gjutformar är ett paradigmskifte i gjutprocessen men begränsas av omfattande manuell efterbearbetning. Projektet utvärderar automations- och digitaliseringslösningar från andra teknikområden och applicerar dessa på samtliga värdeskapande processteg i kärntillverkningen.

3D-skrivare för sandkärnor utgör ett paradigmskifte för svensk gjuteriindustri, men kräver ökad automationsgrad för att kunna användas i produktion av större volymer. Syftet med projektet är därför att i samverkan mellan robottillverkare, maskinleverantör, leverantörer av gjutgods samt forskningsaktör ta fram lösningar för att automatisera efterbearbetningen av sandkärnorna samt inkorporera den nya tekniken i befintlig produktionslina. Målet är att nå samma produktionshastighet för kärnor och gjutformar som med konventionell tillverkningsteknik. Tidigare förstudie har visat potentialen i att identifiera befintliga automations- och digitaliseringslösningar från andra teknikområden och applicera dessa på samtliga värdeskapande processteg i kärntillverkningen.

För svensk gjuteriindustri innebär detta högre produktivitet och därmed bättre ekonomi vid användning av 3D-printade sandkärnor. Ökat kundvärde i industrins produkter och tjänster kommer att gynna konkurrenskraften. Produkt- och tjänsteinnovationer är av stor vikt för gjuterier då man i hög grad levererar komponenter till premiumsegment inom olika branscher.

Här är en kort film om projektet!


Sammanfattning

Projektnamn

AUTOPRINT 2

Status

Avslutat

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4 MSEK

Partner

Holsbyverken, Volvo GTO, Xylem Water Solutions, Karlebo Gjuteriteknik, Unibap, KUKA Nordic

Finansiärer

Projektet finansieras inom Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Åsa Lauenstein

Kontaktperson

Åsa Lauenstein

Senior Researcher

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.