Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AutoInspect

Projektet syftar till att utveckla smarta, flexibla och användarvänliga kamerasystem som klarar av att detektera ytliggande defekter, som till exempel ytporer, på pressgjutna och varmpressade metallkomponenter. Mjukvararorna hos de system som utvecklas i detta projekt bygger på maskininlärningsalgoritmer. Målet är att ta fram lösningar som i teknik

Automatiserad Kvalitetskontroll av pressgjutna och varmpressade metallkomponenter - AutoInspect

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla smarta, flexibla och användarvänliga kamerasystem som klarar av att detektera ytliga defekter, som till exempel ytporer, på pressgjutna och varmpressade metallkomponenter. Mjukvarorna hos de system som utvecklas i detta projekt bygger på maskininlärningsalgoritmer. Målet är att ta fram lösningar som i teknikmognadsgrad ligger nära en möjlig implementering på pressgjuterier och varmpressningsföretag.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att minst ett fel på minst en artikel från varje medverkande metallförädlingsföretag skall kunna detekteras med god träffsäkerhet under varierande förhållanden (olika ljusstyrka, vinkel på artikeln etc.) av minst ett av de kamerasystem som utvecklas i projektet. På kort sikt vill vi att metallförädlingsindustrin ser potentialen i AI-baserad kvalitetsavsyning. På lång sikt ser vi gärna att smarta kameror ingår i kraftfulla, automatiska produktionsstyrningssystem. Det skulle kunna leda till avsevärt minskad åtgång av energi och resurser och därmed minskad miljöpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består huvudsakligen av två steg. I det första steget byggs en testbädd upp hos RISE, där två kameraföretag under produktionslika förhållanden kan samla in bilddata och testa sina system. Ett tredje system baserat på billiga webkameror och öppen källkod kommer även att utvecklas och provas i denna testbädd. Det sistnämnda systemet tas fram av RISE, med lite vägledning från Högskolan i Skövde, som i ett parallellt löpande projekt utvecklar ett liknande system för andra branscher. I det andra steget körs tester i skarpa produktionslinjer.

Sammanfattning

Projektnamn

AutoInspect

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-11-30

Partner

GIMIC AB, SICK IVP AB, Nyströms Pressgjuteri AB, Tenhults Pressgjuteri AB, Mattsson Metal AB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Andreas Thore

Kontaktperson

Andreas Thore

Forskare

+46 10 228 49 02

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.