Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Plastic recycling
Foto: RISE IVF

Återvunnen konsumentplast i film för livsmedelskontakt

I det här projektet försöker vi ta fram en livsmedelsgodkänd film av återvunnnen konsumentplast. Genom att använda oss av flerskitksfilm med nyråvara på utsidorna och återvunnet material i mitten hoppas vi kunna visa att det går att använda återvunnen plast även i regulatoriskt krävande applikationer som livsmedelsförpackningar.

Idag materialåtervinns endast en liten del av plasten som används i förpackningar. En anledning till den låga återvinningen är en låg insamlingsnivå och låg efterfrågan på återvunnen plast. Vi vill genom projektet visa att det går att använda återvunnen konsumentplast i nya livsmedelsförpackningar öka efterfrågan och användningen av återvunnen plast. I dagsläget är det bara återvunna PET-flaskor som kan användas i nya produkter för livsmedelskontakt, det här materialet finns dock i en relativt begränsad mängd och endast som PET. För att skapa en livsmedelsklassad förpackning av återvunnen konsumentplast behövs innovationer i bearbetningsprocessen och designen av förpackningsmaterialet. I det här projektet kommer vi arbeta både med att ta fram en film som går att bearbeta i befintliga anläggningar men som också är designad på ett sådant vis att den skyddar livsmedlet och är återvinningsbar. Ett lyckat projekt kommer att vara vägledande för att skapa en mer cirkulär plastekonomi. 

Mer information om projektet kommer snart att läggas upp här. 

Sammanfattning

Projektnamn

Plast i livsmedelskontakt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

1 880 000 SEK

Partner

Trioplast, Orkla foods, Nestlé

Finansiärer

Lidl Future Initiatitives, Plastutmaningen

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Mattias Andersson

Kontaktperson

Mattias Andersson

Forskare

+46 10 228 48 13

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.