Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ASSURE - Hållbar renovering och omvandling av städer

Den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration -kommer att utveckla nya kunskap om hållbar renovering och omställning av byggnader, kvarter och stadsdelar.

RISE har tillsammans med Lunds universitet/LTH, Malmö universitet och Uppsala universitet, Campus Gotland beviljats medel för att driva den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration inom ramen för Formas utlysning Praktiknära forskarskolor för hållbart samhällsbyggande.

Forskarskolan pågår 2023 – 2027 och kommer att finansiera åtta doktorandprojekt som i nära samverkan med bygg- och fastighetsbranschen ska utveckla praktiknära kunskap om hållbar renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. Två av doktoranderna kommer att anställas på RISE: en med fokus på cirkulära materialflöden som är inskriven på LTH och en med fokus på byggnadsbeståndsanalys som är inskriven på Malmö universitet. RISE ska också ansvara för kontakterna med partnernätverket och arrangera två årliga konferenser om hållbar renovering och omvandling mellan 2023 – 2027.

I nätverket med partners ingår fyra fastighetsbolag: Framtidskoncernen, Stena Fastigheter, Vasakronan och HSB Malmö samt Krook & Tjäder Arkitekter och Structor Projektledning Malmö AB. Två myndigheter medverkar som partners i nätverket: Boverket och Riksantikvarieämbetet. I nätverket ingår även Eurac Research Institute for Renewable Energy som internationell partner. Två breda regionala nätverk för bygg- och fastighetsbranschen: Centrum för Management i byggsektorn vid Chalmers och Centrum för fastighetsföretagande vid Malmö universitet är också kopplade till forskarskolan. Nätverken kommer att bidra med forskningsfrågor och konkreta utmaningar som kan kopplas till doktorandernas avhandlingsprojekt.

 

Sammanfattning

Projektnamn

ASSURE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

60 månader

Total budget

39 997 297

Partner

Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, Malmö universitet, Uppsala universitet/Campus Gotland, AB Framtidskoncernen, Vasakronan, Stena Fastigheter AB, HSB Malmö, Krook & Tjäder Arkitekter AB, Structor projektledning Malmö AB, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Eurac Research Institute for Renewable Energy, Centrum för Management i Byggsektorn, Centrum för Fastighetsföretagande

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärsutvecklare

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.