Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Arkilog - Arkitektfirmor och medborgardialog

Projektet Arkilog (Arkitektfirmor och medborgardialog) har som mål att generera förståelse för hur svenska arkitektfirmor redan arbetar med - och kan arbeta med – medborgardialog i stadsutvecklingsprocesser. Vidare ska projektet ta fram en metodik som kan stödja svenska arkitektfirmors arbete med medborgardialog.

Intresset för olika former av dialog - medborgardialog, brukardialog, intressentdialog osv. - har vuxit under de senaste åren, som en del av övergripande globala trender kring urbanisering och nya styrningsformer. Mycket av dagens forskning såväl som praktiska utvecklingsarbete tenderar dock att 1) fokusera på offentlig sektor samt 2) fokusera på hur själva dialogaktiviteterna genomförs. Det finns däremot mindre arbete gjort som specifikt fokuserar på hur arkitektfirmors arbete med medborgardialog samspelar med företagens övergripande ledning och styrning. Arkilog önskar bidra till denna lucka.

Projektet består av tre delar. Till att börja med genomförs fallstudier med syfte att generera detaljerad kunskap om hur medborgardialog genomförs i praktiken i en svensk arkitektfirma. Här ligger också fokus på hur genomförandet av dialogaktivieteter samspelar med företagets övergripande ledning och styrning; det vill säga aspekter så som ledarskap, styrdokument, teknologi, rollfördelning m.m. I projektets nästa del tas en praktiskt orienterad metodik fram kring hur arkitektfirmor kan organisera sitt dialogarbete på företagsnivå. Projektets tredje del syftar till att testa metodiken i praktiken tillsammans med en eller flera arkitektfirmor och baserat på detta förfina den. 


Sammanfattning

Projektnamn

Arkilog

Status

Pågående

Område

Bygg, Samhällsbyggnad, Stadsutveckling

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart och projektledare

Projektstart

Varaktighet

December 2017-April 2019

Finansiärer

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

FN:s globala hållbarhetsmål

Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet
Hållbara städer och samhällen

Projektmedlemmar

Lisa Andersson

Kontaktperson

Lisa Andersson

Projektledare

+46 10 516 58 32
lisa.andersson@ri.se

Läs mer om Lisa