Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solfångare

Anti-reflektiva beläggningar till solfångare

Projektet handlar om att utveckla en anti-reflektiv beläggning på täckglaset till solfångare, för att öka verkningsgraden.

Utmaning

För att uppnå uppsatta klimatmål finns ett stort behov av miljövänliga energilösningar. Solfångare använder solenergin för produktion av processånga för industriella applikationer samt för uppvärmning/kylning av byggnader. För att maximera effekten hos solfångaren är det önskvärt att så lite som möjligt av solljuset reflekteras bort från täckglaset, samt att smuts inte fastnar på glasytan.

Lösning

RISE utvecklar tunna, porösa beläggningar på täckglaset av solfångare, för att maximera transmittansen av solljuset vilket resulterar i att en så stor del av energin som möjligt når receiver-materialet. Beläggningen behöver även ha goda smutsavvisande egenskaper. RISE arbetar även med ytbeläggningstekniker som underlättar uppskalning till storskalig produktion.

Effekt

En högre verkningsgrad hos solfångare förväntas leda till en ökad användning av dylika produkter som energikälla, vilket går väl i linje med kraven på omställning till ett mer hållbart samhälle.

Sammanfattning

Projektnamn

AR beläggningar på solfångare

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Utveckling av en antireflektiv beläggning

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 210 000 Kr

Partner

Absolicon, Umeå Universitet

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Mikael Järn

Kontaktperson

Mikael Järn

Senior Forskare

+46 10 516 60 68

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.