Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av biologiska prover på brottsplatser

Målet är att demonstrera ett kostnadseffektivt och bärbart ”kit” för forensisk fältanalys av exempelvis droger eller åldern på blodstänk. Det 4-åriga projektet är ett samarbete mellan RISE, KTH och NFC (Nationellt Forensiskt Centrum).

Syfte och mål
Målet för detta doktorandprojekt är att ta dagens science fiction inom forensik till morgondagens verklighet. Arbetet fokuserar på mätutmaningar definierade av NFC med lösningar baserade på nanofotonik där det kombinerade kunnandet och resurserna hos de tre deltagarorganisationerna utnyttjas.

Utmaning
Analys av bevisspår kräver avancerad utrustning med höga krav på känslighet och specificitet. Idag finns dessa möjligheter i princip uteslutande i större labb, både på grund av utrustningens pris och analysens komplexitetsgrad. Personal som är först på plats på en brottsplats kan oftast bara göra en väldigt enkel analys, vilket resulterar i en stor mängd prov som behöver skickas till noggrannare labbundersökningar av vilka bara ett fåtal kan visa sig vara intressanta i slutändan.

Lösning
Nanofotonik har en stor potential att lägga grunden till mobil utrustning som kan snabba upp underökningar vid brottsplatser. De tilltänkta sensorerna, t.ex. för droganalys eller åldersanalys av blodspår, kommer inte ersätta labbutrustning utan snarare vara till hjälp för att bestämma vilka prov som behöver skickas in för en mera noggrann analys och även för att få en snabb första bild av vad som hänt.

Effekt
Möjligheten att analysera bevisspår direkt på plats antas kunna resultera i ett bättre utnyttjande av resurserna och ett snabbare analyssvar. Det är rimligt att tro att en sådan utveckling kommer hela rättsväsendet till gagn i form av kortare handläggnings- och undersökningstider.


Sammanfattning

Projektnamn

iForensic kit

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

5.000.000 SEK

Partner

Polismyndigheten/Nationellt forensiskt centrum (NFC), Kungliga Tekniska Högskolan/Biofysik

Finansiärer

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

16.Fredliga och inkluderande samhällen
Qin Wang

Kontaktperson

Qin Wang

Senior Expert

+46 10 228 41 29
qin.wang@ri.se

Läs mer om Qin