Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Svensk lera
Foto: Foton från Fyleverkens övergivna täkt i Eriksdal

Aktiverade leror i framtidens bindemedel

Cementliknande tillsatsmaterial används för tillverkning av betong med lägre miljöavtryck. Tyvärr kommer tillgången till befintliga tillsatsmaterial att begränsas inom en snar framtid. Lerprojektet ClayBind fokuserar på att undersöka om svenska leror kan användas som tillsatsmaterial i betong.

"Grön" infrastruktur av betong kan byggas genom att en del av portlandcementen ersätts med olika tillsatsmaterial så kallade SCM (Supplementary Cementitious Materials). Portlandcement står för cirka 95 procent av det totala koldioxidutsläppet vid betongproduktionen.

De mest vanliga SCM - som är näst intill koldioxidfria - är flygaska, masugnsslagg, kalksten, metakaolin och kiseldioxid. Utvecklingen mot fossilfrihet leder till att tillgången på masugnslagg och flygaska från kolförbränning inom en snar framtid kommer att avta. Kiseldioxid och metakaolin är inte bara dyra utan även olämpliga att använda i stora mängder eftersom det kan påverka de tidiga egenskaperna hos färsk betong negativt.

För att hitta ett alternativ till cement och de sinade tillgången till slagg och flyggaska har lerorna fått stor uppmärksamhet de senaste åren.  Det är känt att leror uppvisar pozzolaniska egenskaper när de aktiveras genom till exempel kalcinering och kan reagera med cementets kalciumhydroxid. Energiförbrukningen och koldioxidutsläppen vid kalcinering av leror är lägre än vid cementklinkerproduktionen. Att ersätta en del av portlandcementen med kalcinerade leror minska koldioxidavtrycket hos betong.

För att utreda möjligheterna att använda svenska leror, bedriver vi lerprojektet i tre steg.

Steg I fokuserar på att optimera aktiveringsprocesser för olika lertyper. I steg II kommer reaktiviteten och pozzolaniteten hos lerorna i cementsystemen att studeras. I steg III ska den aktiverade leran blandas i betong och utvärderas. 
 

Sammanfattning

Projektnamn

ClayBind

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1,000,000 SEK

Partner

https://www.cementa.se/sv

Finansiärer

https://www.vinnova.se/

Projektmedlemmar

Prenumerera på nyhetsbrev om betong och berg

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Gilles Plusquellec

Kontaktperson

Gilles Plusquellec

Forskare

Läs mer om Gilles

Kontakta Gilles

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.