Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3

Projektet arbetar för att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Med nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller har projektet tidigare visat att det går att förena stark konkurrenskraft med en mer hållbar samhällsutveckling.

"Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden" syftar till att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling, genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft.

I Sverige produceras det möbler för cirka 23 miljarder kronor om året, där ungefär en fjärdedel består av kontorsmöbler. Dessa kontorsmöbler används i några år, för att sedan slängas då de blivit nötta och omoderna i sin design – eller helt enkelt på grund av att verksamheten och dess behov har förändrats. Samtidigt så beräknas kontorsmöbelproduktionen i Sverige bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år.

Hur kan då denna klimatpåverkan och resursförbrukning minskas? 

Vår lösning är att ta hållbarhetsarbetet till nästa steg genom att skapa fler cirkulära flöden och nya affärsmodeller i industriell skala. Våra analyser visar att det går att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent i jämförelse med dagens linjära system där möbler produceras, används och slutligen slängs. Inom möbelbranschen finns det idag en stark vilja, kunskap och kapacitet för att skapa förändring.

Nu tar vi i ett tvåårigt projekt tag i det som krävs för en storskalig implementering, bland annat genom att ändra attityder hos både konsumenter och tillverkare, men också genom att utforma ett system för märkning som kvalitetssäkrar och spårar återbrukade möbler.


Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulära Möbelflöden

Status

Pågående

Område

Cirkulär omställning

RISE roll i projektet

Projektägare, projektledare, arbetspaketledare, projektmedarbetare.

Projektstart

Varaktighet

Till 2019-11-29

Total budget

42 MSEK

Partner

Ludvig Svensson, Albin i Hyssna, Allies, Arbio (TMF), Rekomo, Centigo, Gärsnäs, Input Interiör, Region Jönköpings län, Kinnarps, Kammarkollegiet, Linköpings universitet, Offecct, RP (Recycling Partner), Region Skåne, FLOKK, SKL Kommentus inköpscentral, Swedese möbler, Vasakronan, Volvo Group Real Estate, Västra Götalandsregionen, White Arkitekter

Finansiärer

Vinnova

FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Kontaktperson

Lars Tööj

Senior Projektledare

+46 10 516 69 53
lars.tooj@ri.se

Läs mer om Lars