Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Adding Transparency to Circular Flow of Batteries by Blockchain Technology

Detta projekt syftar till att öka tillit och transparent mellan aktörer i en cirkulär värdekedja av batterier genom att utveckla och validera ett verktyg som använder blockkedjeteknik för att verifiera och spåra prestanda hos enskilda battericeller. Målet är att ha en lösning som skulle maximera nyttan från batterier och deras material genom att lagra data från batterianvändandet, och att säkra dataintegriteten.

Med ett ständigt växande antal Li-ion batterier i allt från bilar till flygplan, så ökar också behovet av en cirkulär batteriekonomi. Detta är extra viktigt för att säkerställa att batterier och dess beståndsdelar används, återanvänds, och återvinns på ett miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt vis.

Detta projekt syftar till att studera samt utvärdera behov och krav från aktörer som använder Li-ion batterier i sina produkter för att skapa en solid grund för cirkulära affärsmodeller. Målet är att ta fram en lösning som maximerar användningen av batterier och dess material genom att spåra data från batterianvändningen och genom att säkerställa dataintegriteten med blockchain-teknik.

Under projektet kommer en expertpanel bestående av medlemmar från såväl industri som akademi att bidra med sina erfarenheter och behov för att möjliggöra utvecklingen av relevanta affärsmodeller.

Forskningsarbetet består av kartläggning av affärsekosystem, val av delmarknad(er), affärsmodellsutveckling, systemutveckling och integrering samt affärsmodellsvalidering. Vi utför en marknadsanalys för att identifiera olika behov som finns på marknaden, vilka data som behöver samlas in, integreras och delas samt vilka problem som behöver lyftas upp för att kunna förbättra nyttjandet av battericellerna. Vi utför en sekvens av utvecklings- och valideringscykler för att omvärdera vår ursprungliga hypotes mha kontinuerlig datainsamling och -analys.

Resultat- och effektmålen för det här projektet är på både affärs- och samhällsnivå, som förklarat nedan:

  • Möjliggörande av ytterligare användning av annars kasserade batterier.
  • Mer effektiv återvinning av oanvändbara celler och celler i okänt skick.
  • Möjliggörande av renovering av batterier där enskilda, fungerande celler kan sättas in i nya batterier.
  • Skapande av incitament för producenter att vara transparenta med var mineraler i batterier kommer från.
  • Göra det möjligt för producenter av förnyelsebar energi att köpa billigare, begagnade batterier.

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Battery CBMs with Blockchain

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

2 200 000 kr

Partner

Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Nortical

Finansiärer

Vinnova: Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi. Etapp 2 Utvecklings- och innovationsprojekt

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Sara Fallahi

Kontaktperson

Sara Fallahi

Enhetschef

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.