Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Absorptionsspektroskopi för fiberlasrar med hög prestanda

Fiberlasrar (FL) är baserade på optiska fibrer med en dopad glaskärna av sällsynt jordartsmetall som laserförstärkningsmedium. Produktion av effektiva och därmed hållbara FL är inte enbart en fråga om elektronisk och optisk design utan bygger också på kunskap inom materialkemi och kvantfysik.

Den kemiska strukturen runt den lasrande sällsynta jordartsmetalljonen bör helst skräddarsys, men kontroll och bestämning av den faktiska strukturen är en utmanande uppgift för glasmaterial. Därför kommer vi att undersöka möjligheten att använda röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS), vid Balder Beamline vid MAX IV, för att bestämma den kemiska strukturen av sällsynta jordartsmetaller i glas med syfte att optimera
produktionsmetoderna för förbättrad laser prestanda och energiomvandlingseffektivitet. I projektet deltar NKT Photonics (SE och DK), en världsledande tillverkare av optiska fibrer, lasrar och FL:er med applikationer inom marknadssegmenten medicin & biovetenskap, industri, kvant och nanoteknik samt flyg- och försvarsindustrin, som är behovsägare, och RISE Research Institutes of Sweden som har expertis inom glasvetenskap samt erfarenhet av XAS tillämpat på glas.

Sammanfattning

Projektnamn

XAS för fiberlasrar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

2.2 Miljoner SEK

Partner

NKT Photonics, NKT Photonics

Finansiärer

Vinnova, Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Stefan Karlsson

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Scientist PhD

+46 10 516 63 57

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jenny Rissler

Kontaktperson

Jenny Rissler

Forskare

+46 10 516 63 68

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.