Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

8 ton society – cirkulär ekonomi från teori till praktik

Vilken resurs- och materialförbrukning ger vi upphov till i Sverige? Hur långt kan vi nå genom övergång till en cirkulär ekonomi, och hur skulle våra livsstilar kunna se ut vid en hållbar material förbrukning?

Medelsvensken slänger i snitt 480 kg sopor per år. Denna mängd material är dock bara en liten del av den resursförbrukning som vår konsumtion och livsstil ger upphov till. Ifall vi inkluderar bostäder som behöver byggas, varor som produceras, och hur vi transporteras osv. i dagens linjära konsumtionssamhälle beräknas varje individ inom EU i snitt ha ett materialavtryck om 29 ton. 

Ett avtryck som behöver komma ner i 8 ton för att nå en hållbar nivå. I ett cirkulärt system, där produkter återbrukas och delas, förväntas mindre resurser och material behövas, men vet vi hur mycket? Hur långt kan vi nå genom övergång till en cirkulär ekonomi, och och hur skulle våra livsstilar kunna ser ut vid en hållbar materialförbrunkning?

”8 ton society” har som målsättning att bidra till beteendeförändring, stärkt handlingskraft och innovationer på nationell och kommunal nivå. Genom ökad kunskap och medvetenhet om svenska medborgares materialavtryck, åtgärder för att minska detta samt vikten av och möjligheterna för att nå en cirkulär ekonomi. Kunskap som vi erhåller genom att kartlägga, beräkna och visa material- och avfallsflöden, och hur dessa kan förändras genom olika åtgärder i en mer cirkulär ekonomi, kan vi ge beslutsfattare och konsumenter de rätta förutsättningarna att agera för ett minskat materialavtryck.

Projektet inkluderar en kunskapsöversikt, beräkning av materialavtryck, cirkulära scenarier, workshops kring hållbarhets strategier, samt spridning på nationell och kommunal nivå. Genom att kartlägga material- och avfallsflöden på kommunal nivå, får även kommuner kunskap om, och möjlighet att, visa vägen för ett cirkulärt samhälle, tex genom att komplettera klimatstrategier och avfallsplaner med cirkulära handlingsplaner.

Konferenser (LCM 2019) och Publikationer (2020):

Sammanfattning

Projektnamn

8 ton society

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare, projektledare, arbetspaketledare, projektmedarbetare.

Projektstart

Varaktighet

Till 2020-04-30

Total budget

1,3 MSEK

Partner

Göteborgs Kommun, konsument-och medborgarservice, Malmö kommun, miljöförvaltningen, Umeå kommun, stadsledningskontoret, VA SYD, Avfallsavdelningen

Finansiärer

Vinnova - Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Birgit Brunklaus

Kontaktperson

Birgit Brunklaus

Forskare

+46 10 516 59 93

Läs mer om Birgit

Kontakta Birgit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.