Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3d kajak print path

3D-tryckt kajak baserad på FibraQ-förstärkt återvunnen plast

Detta projekt kommer att verifiera användningen av nya kompositmaterial av Biofiber Techs träfiber (FibraQ) och återvunnen plast i 3D-skrivare för båtproduktion. Fibra Q är en kemikalie behandlad, komprimerad träfiber som utvecklas av Biofiber Tech AB.

Projektet syftar till att demonstrera 1) FibraQ och återvunnen plastkomposit för produkter med högre värde, 2) 3D -utskrift kan uppnå en högre digitaliseringsnivå för industriell produktion, 3) kombinationen av träfiber, 3D -utskrift, aktiemodell kan tillsammans bidra till en ny vinstmodell för den specifika bioekonomin. Projektet syftar till att höja TRL på både fiberförstärkt plast från 3 till 7 och 3D -utskrift från 5 till 9. MRL och SRL ska höjas från 1 till 2 genom att demonstrera en användbar 3D tryckt kajak till kajakföreningen och att verifiera genomförbarhet av delningsekonomi för konsumtion och vinstmodell.

Projektet ska resultera i 1) en lämplig formel av träfiberförstärkt återvunnen plast för kommersiell 3D-utskrift, 2) 3D-utskrift för digitalisering av båtproduktionen 3) nytt finansieringsalternativ och en ny typ av vinstmetod i den biobaserade cirkulära ekonomin.

Projektet har tre parallella fokusområden, 1) Träfiberarmerad komposit baserad på återvunnen plast för 3D -tryckning (WP1) och 2) en ny 3D -utskriftsmetod för pilotproduktion , 3) en ny affärsmodell för biobaserad cirkulär ekonomi.

Detta projekt är viktigt för utvecklingen av biobaserad cirkulär ekonomi. Projektets vision är att 1) ersätta jungfrulig plast med biokompositer baserade på förnybar träfiberförstärkt återvunnen plast, 2) ersätta konventionella produktionsmetoder med en pilotskalig 3D-utskrift / additiv tillverkningsmetod, och 3) att verifiera en hållbar delningsekonomisk modell för icke-motoriserade båtar. Detta projekt förväntas ha stor inverkan på framförallt FN-målen: 12,5, 9,4, 14,8 och 12,8, baserat på produktens värde och ökande marknadsvolym inom fritidsbåtsindustrin, och socialt- och marknads-inflytande inom vattensporter och återvinningsindustrin.

Industry media writes about our successful project 3D printing a Kayak (biofibertech.com)

Sammanfattning

Projektnamn

3D kajak-step1

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

1 MSEK

Partner

Melker of Sweden AB, Biofiber Tech Sweden Ab

Finansiärer

Vinnova Bioinnovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Ting Yang Nilsson

Kontaktperson

Ting Yang Nilsson

Forskare

+46 10 228 47 95

Läs mer om Ting

Kontakta Ting
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Woodrow Wiest
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.