Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggelement

100 % fossilfria byggskivor och byggelement

I många byggmaterial med trä finns komponenter som är fossilt baserade som gör hela produkten svår att återvinna. Projektets syfte är att minska klimatbelastningen från ett sådant byggmaterial genom att designa produkten för återvinning och uppnå ökad cirkuläritet.

Nybyggnation, särskilt byggmaterial, står för en stor belastning på klimatet. Projektet kommer ta fram metoder för tillverkning av byggskivor och byggelement som är 100 % biobaserade och cirkulära, med syfte att minska klimatavtrycket.

I byggbranschen används olika byggelement som prefabriceras och sätts ihop med andra delar på byggplatsen. Företaget IsoTimber tillverkar och säljer byggelement där spårade träreglar och plywoodskivor sätts ihop till väl isolerande byggelement med olika bärighet. Dessa byggelement kan användas igen men om de skadas går de idag till energiåtervinning via förbränning. Med en ny design på materialen kan återvinning ske i fler steg med slutstation i naturen istället. Projektet ska utvärdera möjligheten mala elementen och göra träfiberskivor när de inte klarar kraven för byggnation. När fiberskivornas livslängd i sin tur är slut är visionen att de kan malas till strö i djurstallar för att som sista led förmultna och åter bli näring för växter.  

RISE koordinerar aktiviteterna och bistår med kunskap inom lim, trä, miljö och standarder när de olika delprocesserna ska optimeras och utvärderas. Förutom IsoTimber deltar Stora Enso och Moelven Vänerply.

Sammanfattning

Projektnamn

100 % fossilfria byggskivor och -element

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, forskning

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

4 miljoner kronor

Partner

IsoTimber, Moelven Vänerply, StoraEnso

Finansiärer

BioInnovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Marielle Henriksson

Kontaktperson

Marielle Henriksson

Projektledare, PhD

+46 10 516 62 58

Läs mer om Marielle

Kontakta Marielle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.