Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

European Expert Workshop on Reliability of Electronics and Smart Syste

EuWoRel samlar årligen tillförlitlighetsexperter inom elektronik och smarta system samt representanter från nationella och europeiska finansiärer för två dagar teknisk workshop och nätverkande. EuWoRel är ett arrangemang inom EPoSS arbetsgrupp Key Technologies organiserat av RISE, IMEC, och Fraunhofer ENAS och hålls 2023 för elfte året.

EuWoRel är ett årligt tvådagarsarrangemang begränsat till ca 30 deltagare där dag ett omfattar tekniska presentationer inom tre grenar av tillförlitlighetsforskning:

 1. Effektivare experimentella tillförlitlighetstester och analysmetoder för att upptäcka och karakterisera rotorsaker till felutfall (Physics of Failure, PoF)
 2. Säkerställa tillförlitlighet effektivare och snabbare genom att tillämpa virtuella tekniker baserade på fullt kalibrerade och validerade numeriska simuleringsmetoder
 3. Förebygga oväntade fel genom Prognostic Health Management (PHM)-strategi med hjälp av AI och digitala tvillingar. Detta möjliggör prediktivt underhåll.

Dag två ägnas presentationer av pågående projekt och av projektförslag. Dessutom har vi årligen genomfört gruppdiskussioner runt ett specifikt tema:

 • EuWoRel intierades 2013 då vi diskuterade ''EPoSS White Paper on Smart Systems Reliability'', som slutligen presenterades för Europeiska kommissionen. Sedan dess har tillförlitlighet uppmärksammats i europeiska utlysningar inom IKT & ECSEL.
 • Under 2014 diskuterade vi färdplanen "Smart Systems for Automated Driving". Resultatet var mer stöd för forskning om tillförlitlighetstestning, numerisk simulering och funktionssäker elektronik, också från ERTRAC, den ledande EU-organisationen för samordning av fordonsforskning.
 • 2015 brainstormade vi kring kapitlet ''Reliability and Functional Safety'' i uppdateringen till EPoSS Strategiska forskningsagenda (SRA), som tjänar som grund för IKT & EGVIa-utlysningarna 2017-20.
 • År 2016 fokuserades vi på metoder för Prognostic Health Management (PHM). Vår lista över prioriterade åtgärder, i form av en ”metro map” öppnade dörren till finansiering för PHM-forskning inom EU och nationellt.
 • Under 2017 arbetade vi med fyra kapitel i ECS SRA: Systems Integration, Reliability, Transport/Mobility, och Energy. ECS SRA är nu det viktigaste referensdokumentet för forskning om elektronik i EU.
 • År 2018 granskade vi pågående forskningsprojekt och gav input för utlysningar 2019 (EU och nationellt).
 • Under 2019 gav vi inspel till flera kapitel i EPoSS-ID-dokumentet (Reliability, Integration, Mobility etc.), som nu ingår i ECS SRIA 2021.
 • År 2020 träffades vi virtuellt och blev en del av det paneuropeiska nätverket för tillförlitlighet för ECS som inrättades inom 100M€-projektet iRel4.0
 • År 2021 träffades vi igen på Fraunhofer Forum i Berlin och diskuterade det senaste inom tillförlitlighetsforskning: ECSEL-IA iRel4.0 har framgångsrikt avslutat sitt första år och tillförlitlighet inom det kommande Horizon Europe presenterades.
 • År 2022 träffades vi 8-9 September på Fraunhofer Forum. Smart kraftelektronik är temat för det kommande projektet PowerizeD som initierades vid EuWorel 2021 och kommer starta 2023. 
 • År 2023 bidrog vi till CSA Pack4EU och initierade en stor projektansökan, E²PackMan, med målet att återta produktion av avancerade elektronikbyggsätt i Europa.
 • EuWorel 2024 kommer att hållas 16-17 oktober på Fraunhofer Forum i Berlin.

Fakta om nätverket

Namn

EuWoRel

Medlemskap

Deltagande i EuWoRel öppet endast efter personlig inbjudan 

EuWoRel 2024 Flyer (pdf, 330.79 kB)

Behandling av dina personuppgifter

Dag Andersson

Kontaktperson

Dag Andersson

Senior Researcher

Läs mer om Dag

Kontakta Dag
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Klas Brinkfeldt

Kontaktperson

Klas Brinkfeldt

Enhetschef

Läs mer om Klas

Kontakta Klas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.