Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nätverket för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC

Nätverket syftar till att höja kunskapsnivån kring EMC-frågor inom industrin. Vi tillhandahåller också laboratorieutrustning på tre ställen i Sverige så att företag själva på ett kostnadseffektivt sätt kan verifiera sina produkter med avseende på EMC-prestanda. Medlemskap i nätverket ger företag möjlighet att bygga egen kompetens kring dessa frågor.

EMC är förkortningen för det engelska begreppet Electro Magnetic Compatibility, eller på svenska elektromagnetisk kompatibilitet. Redan 1989 insåg dåvarande EG att man måste begränsa den allt mer ökande "elektroniska nedsmutsningen". I EMC-direktivet, 2014/30/EU lägger man fast riktlinjerna för hur detta ska ske. Grundkravet beskrivs i skyddsnormen i EMC-direktivet, Artikel 5 och Bilaga 1. Förenklat säger denna att:

  • Apparaterna ska inte generera elektromagnetisk störning som överskrider en nivå så att andra apparater kan fungera i enlighet med dess avsikter
  • Apparaterna ska ha tillräcklig immunitet mot elektromagnetiska störningar

Syftet med EMC-nätverket 

  • Skapa ett oberoende forum för EMC-frågor i Sverige
  • Sprida kunskap om nya standarder och regelverk inom EMC-området
  • Ge tillgång till kostnadseffektiva testlaboratorium för EMC-analys
  • Tillhandahålla kontinuerlig omvärldsbevakning

Aktiviteter i nätverket

  • Arrangerar utbildningar, seminarier, medlemsmöten och erfarenhetsutbyten
  • Uppdaterar och tillhandahåller kostnadseffektiva testlaboratorier
  • Informerar och kommunicerar nyheter inom EMC-området

Antal medlemmar:  Drygt 60 företag

Kontakta oss för mer information eller för att gå med i nätverket.

Fakta om nätverket

Namn

EMC-nätverket

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Medlemsavgift:  6 000 kr per år

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss, se kontaktinformation nedan.

Behandling av dina personuppgifter

Hans Grönqvist

Kontaktperson

Hans Grönqvist

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.