Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Centrum för renhet

Centrum för renhet, CFR, är ett medlemsprogram där vi samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området teknisk renhet mot tillverkningsindustri/verkstad.

Som medlem i Centrum för renhet, CFR, har du tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs. Projekt inom Centrum för renhet kommer att ha sin tyngdpunkt på tillämpad forskning och utveckling av dagens processer och produkter samt nya alternativa processer. Områden som kommer att lyftas fram är renhet inom den tillverkande industrin:

  • Partikelrenhet (teknisk renhet)
  • Renhet avseende processvätskor och oljor
  • Fett och salter
  • Produktionslogistik. Packning, förvaring och transporters påverkan på komponenters renhet

Genom centrets verksamhet säkras en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad relaterat till renhetsfrågor inom den svenska tillverkningsindustrin. Medlemmarna beslutar om färdiga projektförslag vid medlemsmöte en gång per år.

Medlemsföretag idag

Akwell 
BorgWarner Sweden
Elements 
GKN ePowertrain 
Gnosjö Automatsvarvning 
IKPAB 
Lesjöfors Industrifjädrar 
Parker Hannifin 
Pihls  
RISE IVF 
A Rubertsson AB 
Scania CV  
SKF
Viverk 
Volvo Car Corporation
Volvo CE
Volvo Technology AB

Alla organisationer som är en juridisk person och som har ett intresse för renhet har möjlighet att söka medlemskap i Centrum för renhet. Medlemmar ska verka i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer.

Teknisk renhet kan även benämnas renhetsmätning, renhetstest, renhetsanalys, partikelrenhet och partikelräkning. Områden som är aktuella är exempelvis partikel, partiklar, analys, ljusmikroskop, automatisk partikelräkning, gravimetrisk analys o.s.v.  


Fakta om nätverket

Namn

Centrum för renhet

Nätverkets webbplats

Mer information

Information om tillgänglighet även under rådande pandemi.
Centrum för Renhet 2021

Medlemskap

Medlemsavgift: 33 000 kr. 
Medlemsavgiften är årsbaserad och avser år 2021. Avgiften används till att driva medlemsprojekt, omvärldsbevakning, standardarbete och arbetet med att driva och utveckla nätverket generellt. RISE står för en del av de administrativa kostnaderna.

Kontakta oss för mer information eller för att bli medlem. Se kontaktinformation nedan.


Centrum för Renhet 2021

Behandling av dina personuppgifter

Pär Andersson

Kontaktperson

Pär Andersson

Forskare

Läs mer om Pär

Kontakta Pär

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Caiza Persson

Kontaktperson

Caiza Persson

Laboratorieingenjör

Läs mer om Caiza

Kontakta Caiza

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Renhetsmätning - Teknisk renhet - Renhetsanalys på RISE IVF

Vi utför renhetsmätning, en viktig del i kvalitetssäkring. Om partiklarna inte avlägsnas kan de få förödande konsekvenser och förkorta livslängd, funktion och tillförlitlighet hos produkten. Vi utformar och håller även renhetsutbi…
Område

Produktion och tillverkning

Morgondagens fabrik ska utöver nyproduktion i stora volymer kunna göra unika skräddarsydda produkter och tillverka av återvunna komponenter och material. Ett exempel är när begagnade produkter återtillverkas till en kvalitet som m…
Område

Materialomställning

Materialomställning handlar om att se på material och materialåtervinning på ett nytt sätt – för att nå klimatmål och minska utarmningen av jordens resurser. En lyckosam materialomställning kräver en utveckling till hållbar materi…
Område

Ytteknik

En ledstång som minskar risken för smittspridning, en fasad som rengör sig själv, en värmeväxlare där isen inte fastnar eller ökat rostskydd för bilar. Med rätt kunskap om ytkemi och ytteknik blir vår omgivning mer funktionell, hä…
Berättelse

Framgångsprojekt med SKF kan minska både sjukdomar och matsvinn

Bakterier som samlas och sprids till mat och dryck i livsmedelsindustrin kan leda till att mängder av mat måste återkallas. Men det går att göra livsmedelshanteringen säkrare och dessutom snällare mot miljön, visar analyser som RI…
Område

Kemiska processer och produkter

Microalger som renar avloppen, uppkopplade sensorer som mäter luftkvalitet samt uttjänta bildäck som blir till drivmedel. Kemikalier och kemisk industri är nödvändiga för ett modernt fungerande samhälle. En stor utmaning ligger i …