Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bärkassegruppen

Bidrar till att säkerställa säkerhet och kvalitet hos bärkassar.

Bärkassegruppen är en sammanslutning av handelsföretag och bärkassetillverkare. Gruppen grundades 1970 som den svenska (senare nordiska) utvecklingsgruppen för testmetoder för bärkassar.

Syftet med Bärkassegruppen är att stödja både handel och konsumenter när det gäller produktsäkerhet för bärkassar. Detta uppnås genom att utveckla och fastställa provningsmetoder för att bestämma plast-, pappers- och flergångsbärkassars bärighet.

Representanter för Bärkassegruppens medlemsföretag träffas regelbundet för att diskutera fortlöpande verksamhet, provningsmetoder och andra aktuella frågor för branschen. Verksamheten finansieras av medlemsföretagen, som gemensamt bekostar gruppens aktiviteter.

Test av bärkassar

Är din bärkasse tillräckligt stark? En testad och godkänd bärkasse garanterar att konsumenten får en bärkasse som inte kommer att gå sönder på vägen hem från butiken. Det är olika provningsmetoder för bärkassar av plast respektive papper samt för flergångsbärkassar. Klarar en bärkasse de uppsatta kraven får den bära en kvalitetsstämpel. Denna märkning finns bara på bärkassar som är testade och godkända av RISE.

Kvalitetsstämpeln innebär att bärkassen:

 • är testad och godkänd
 • klarar att bli lyft och nedställd på en hård yta minst 20 gånger med vikten som anges genom märkningen
 • klarar de vanligast förekommande påkänningar under sin livstid som motsvarar en användning 1 gång/vecka under ett års tid (50 gånger) (gäller bara flergångsbärkassar)

Provningsmetoderna för bärkassar har utvecklats på RISE i samarbete med Bärkassegruppen, en sammanslutning av handelsföretag, bärkassetillverkare och branschorganisationer. Provningsmetoderna bygger på den europeiska standarden (SS-EN 13 590) för bärkassar samt på befintliga, väl beprövade standarder men anpassade för användning till flergångsbärkassar.

Fakta om nätverket

Namn

Bärkassegruppen

Mer information

Bärkassegruppen består idag av följande medlemsföretag:

 • AD Company
 • Bengt Lundin AB
 • BillerudKorsnäs AB
 • Carepa AB
 • CEPI Eurokraft
 • Coop Inköp o Kategori AB
 • Dagab Inköp & Logistik
 • ICA Sverige AB
 • JD Stenqvist AB
 • Mondi Dynäs
 • Norbag AB
 • Svensk Dagligvaruhandel
 • SwedPaper AB
 • Tingstad Papper AB

Medlemskap

Som medlem i Bärkassegruppen ges du möjlighet att påverka framtida utveckling inom bärkasseområdet samt rätten att få kassar godkända och märkta med kvalitetssymbol.

Vill du bli medlem i Bärkassegruppen? Kontakta Sandra eller Shadi

Sandra Pousette
E-post: sandra.pousette@ri.se
Telefon: 010-228 4499

Shadi Samadnouri
E-post: shadi.samadnouri@ri.se 
Telefon: 010-228 4587

Behandling av dina personuppgifter

Sandra Pousette

Kontaktperson

Sandra Pousette

Projektledare

+46 76 876 70 80

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.